POLSKI    ENGLISH   

Internetowy Serwis Filozoficzny

przy Instytucie Filozofii    Uniwersytetu Jagiellońskiego

|  Czasopismo |  Forum |  Literatura |  Linki |  Aktualności
 
O serwisie
Rada Naukowa
Subskrypcja
Abonament
 
Redakcja
Kontakt
powrót
 

ISF Diametros oferuje dwie formy abonamentu: dla użytkowników indywidualnych oraz dla instytucji.

I. Abonament dla użytkowników indywidualnych

Abonament można kupić na rok lub na dłużej. Roczna opłata dla abonentów indywidualnych wynosi 70 zł. Aby wykupić Abonament należy:

1. Wysłać na adres
diametros@iphils.uj.edu.pl mail z informacją o chęci wykupienia abonamentu, wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu (konieczny do wystawienia faktury) oraz propozycji loginu i hasła.

2. W mailu zwrotnym użytkownik otrzyma dane do przelewu i regulamin płatnego udostępniania zasobów serwisu Diametros. Jednocześnie wysłane zostaną do użytkownika dwa egzemplarze umowy, z których jeden po podpisaniu należy odesłać na adres: DIAMETROS, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-041 Kraków.

3. Po odesłaniu umowy użytkownik powinien wpłacić na konto DIAMETROS (nr konta: 75 1060 0076 0000 3200 0047 7759) opłatę abonamentową.

4. Po otrzymaniu wpłaty ISF DIAMETROS aktywuje abonentowi dostęp do konta, o czym abonent zostanie poinformowany mailem.

5. W ciągu 7 dni po dokonaniu wpłaty do abonenta zostanie wysłana faktura.

II. Abonament dla instytucji

Abonament można wykupić na rok lub na dłużej. Roczna opłata dla instytucji zatrudniających do 40 pracowników wynosi 300 zł, roczna opłata dla instytucji zatrudniających powyżej 40 pracowników wynosi 500 zł.

Serwis Diametros będzie dostępny w całej sieci wewnętrznej instytucji. Aby wykupić abonament należy:

1. Wysłać na adres
diametros@iphils.uj.edu.pl mail z danymi instytucji, która chce wykupić abonament, w szczególności należy podać: pełne dane instytucji (nazwa, adres, NIP), dane osoby, z którą należy się kontaktować (przedstawiciela), zewnętrzny nr IP instytucji, lub zakres adresów sieci wewnętrznej, dla których zostanie wykupiony abonament.

2. W mailu zwrotnym użytkownik otrzyma dane do przelewu i regulamin płatnego udostępniania zasobów serwisu Diametros. Jednocześnie wysłane zostaną do użytkownika dwa egzemplarze umowy, z których jeden po podpisaniu przez pełnomocnika instytucji należy odesłać na adres: DIAMETROS, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-041 Kraków.

3. Po odesłaniu umowy użytkownik powinien wpłacić na konto DIAMETROS (nr konta: 75 1060 0076 0000 3200 0047 7759) opłatę abonamentową.

4. Po otrzymaniu wpłaty ISF DIAMETROS aktywuje abonentowi dostęp do konta, o czym abonent zostanie poinformowany mailem.

5. W ciągu 7 dni po dokonaniu wpłaty do abonenta zostanie wysłana faktura.

Pełny regulamin odpłatnego udostępniania zbiorów ISF Diamteros znajduje się tutaj.

 
webmaster © jotka