POLSKI    ENGLISH   

Internetowy Serwis Filozoficzny

przy Instytucie Filozofii    Uniwersytetu Jagiellońskiego

|  Czasopismo |  Forum |  Literatura |  Linki |  Aktualności
 
O serwisie
Rada Naukowa
Subskrypcja
Abonament
 
Redakcja
Kontakt
powrót
 

O SERWISIE

Internetowy Serwis Filozoficzny DIAMETROS przy Instytucie Filozofii UJ powstał wiosną 2004 r. Jego pierwszym działem było Internetowe Czasopismo Filozoficzne o tej samej nazwie, obecnie dostępne na stronie Czasopismo. Do tej najwcześniejszej części naszej witryny wkrótce jednak dołączyły się inne. Założyliśmy zatem dyskusyjne Forum, na którym mniej więcej dwa razy na kwartał odbywają się trzydniowe debaty (internetowe sympozja) z udziałem wcześniej zaproszonych specjalistów. Utworzyliśmy dział Aktualności, w którym przekazujemy informacje o konferencjach, gościnnych wykładach i innych ważnych wydarzeniach z polskiego życia filozoficznego, dostarczane nam przez naszych korespondentów z różnych polskich miast i uczelni. Zbudowaliśmy dział Linki, w którym zamieszczamy rozmaite internetowe adresy, przydatne dla osób interesujących się filozofią. A wreszcie skonstruowaliśmy dział Literatura , który będziemy stopniowo wypełniać wybraną bibiografią do różnego rodzaju dziedzin, gałęzi lub części filozofii, polecaną przez naszych opiniodawców.

Większość działów i poddziałów naszego serwisu oprócz wersji w języku polskim ma również wersję angielskojęzyczną. Będziemy bowiem dążyć do tego, aby nasze czasopismo stało się nie tylko głównym internetowym organem polskiej filozofii, lecz także miejscem spotkań filozofów z różnych krajów.

W realizacji tych przedsięwzięć i zamierzeń pomaga nam nasza Rada naukowa, w skład której wchodzi kilkudziesięciu specjalistów z różnych polskich ośrodków; korzystamy także z pomocy wielu innych życzliwych nam osób - wszystkim im serdecznie za to dziękujemy!

 
webmaster © jotka