POLSKI    ENGLISH   

Internetowy Serwis Filozoficzny

przy Instytucie Filozofii    Uniwersytetu Jagiellońskiego

|  Czasopismo |  Forum |  Literatura |  Linki |  Aktualności
 
Prezentacja forum
 
Debaty
Konferencje
Wykłady
 
Darczyńcy  forum
powrót
 

Forum filozoficzne ISF Diametros ma umożliwiać dwie formy wymiany poglądów: bardziej kameralne debaty, inicjowane przez jeden tekst wprowadzający i toczone w gronie kilku wcześniej zaproszonych panelistów, oraz szerzej zakrojone konferencje, z większą ilością uczestników i referatów wiodących.

Ostatnia konferencja: Etyka dla zawodów – jaka i dla kogo?

Archiwum konferencji: Zapis przeprowadzonych konferencji.

Archiwum debat: zapis debat na Forum Diametros.

Wykłady bieżące: seria wykładów z prawa bioetycznego

Archiwum wykładów: zapis poprzednich wykładów.
 
webmaster © jotka