Diametros 1 (September 2004)

Table of Contents

Articles

Kant’s discovery of normativity PDF (In Polish)
Paweł Łuków 1-31
Euthanasia: historical aspects of the concept PDF (In Polish)
Jacek Malczewski 35-52
The world through the eyes of Benjamin PDF (In Polish)
Akiko Nagasawa 53-60
Return to Ionia PDF
Jan Piotrowski 61-69
The status of contemporary virtue ethics PDF (In Polish)
Natasza Szutta 70-84
Epistemological anarchism and Paul K. Feyerabend's relativism PDF (In Polish)
Olga Zamelska 85-103

Reviews

Maria Nowacka, Etyka a transplantacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 PDF (In Polish)
Barbara Chyrowicz 104-112
Thomas G. Weinandy OFMCap, Czy Bóg cierpi, tłum. Józef Majewski, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003 PDF (In Polish)
Dariusz Łukasiewicz 113-127
Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe „O dobru”, tłum. A. Białek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003. PDF (In Polish)
Mateusz Penczek 128-132
Artur Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena. Drobne pisma filozoficzne, t. II, tłum. Jan Garewicz, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004. PDF (In Polish)
Izabela Szyroka 133-142

Discussions

The state of Polish philosophy, past and present PDF (In Polish)
Jan Woleński, Jacek J. Jadacki, Adam Grobler, Romana Kolarzowa, Tadeusz Gadacz, Adam Chmielewski 144-203
Must man be cruel? PDF (In Polish)
Włodzimierz Galewicz, Tadeusz Biesaga, Bogdan De Barbaro, Bartłomiej Dobroczyński, Jacek Filek, Romana Kolarzowa, Andrzej Leder, Stanisław Obirek, Ryszard Wiśniewski 205-263

Editorials

Acknowledgements (in Polish) PDF (In Polish)
  264