A thought experiment against the determinism of the will (in Polish)

Ryszard Philipp

About author

Ryszard Philipp, PhD
University School of Physical Education in Cracow
Department of Humanities
ul. Jana Pawła II 78
Pl- 31-571 Kraków
e-mail: msg@philippozofia.pl

Abstract


The article presents a thought experiment against the deterministic theory of consciousness (i.e. free will), which is a consequence of a naturalistic (materialist) and physicalist approach to the problem of consciousness, prevailing in contemporary philosophy of mind. The physicalist approach presupposes the possibility of third-person descriptions of human actions in physical terms, and a fortiori the predictability, in principle, of human behaviour. The experiment emphasizes some consequences of this approach, especially some logical problems to which it gives rise.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. św. Augustyn, O wolnej woli, [w:] Dialogi Filozoficzne, Znak, Kraków 1999.
 2. Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, red. M. Drzewiecki, Antyk, Kęty 2006.
 3. J. Bremer, Jak to jest być świadomym, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 4. D.J. Chalmers, Consciouss Mind, Oxford Univ. Press, 1996.
 5. W. Duch, Czy jesteśmy automatami? Mózgi, wolna wola i odpowiedzialność, [w:] Na ścieżkach neuronauk, red. P. Francuz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 6. D. Hofstadter, I Am an Strange Loop, Basic Books, New York 2007.
 7. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Antyk. Kęty 2002.
 8. J. Kim, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R. Poczobut, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 9. S. Kripke, Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, tłum. K. Posłajko, L. Wroński, Aletheia, Warszawa 2007.
 10. B. Libet, Do We Have Free Will?, “Journal of Consiousness Studies” 6 (8–9) 1999, s. 47–57.
 11. B. Libet, Mind Time, Harvard Univ. Press, Cambridge Mass.-London, 2004.
 12. E.J. Lowe, An Inroduction to the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, 2000.
 13. R. Penrose, Nowy umysł cesarza, PWN, Warszawa 2000.
 14. K.R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Znak, Kraków 1996.
 15. Conscious, Will and Responsibility, W. Sinnot-Armstrong, L. Nadel (ed.), Oxford University Press, 2011, s. 1-10.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.35.2013.510

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/510
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/510/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/510/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.