The Many Faces of Conceptualism (in Polish)

Piotr Kozak

About author

Piotr Kozak, PhD
University of Warsaw
Institute of Philosophy
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw

E-mail: piotr.kozak1@gmail.com

Abstract


A Review of Paweł Sikora’s Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. Allais A. (2009), Kant, non-conceptual content and the representation of space, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 47 (3): 383–413.
 2. Allen K. (2013), Locke and Sensitive Knowledge, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 51 (2): 249–266.
 3. Banaszkiewicz A. (2013), Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki, Wyd. UŁ, Łódź.
 4. Banaszkiewicz A. (2015), Nisi ipse intelectus. Nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza „Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego”, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 27: 105–125.
 5. Hanna R. (2011), The Myth of the Given and the Grip of the Given, „Diametros” 27: 25–46.
 6. Henrich D. (1967), Fichtes ursprüngliche Einsicht, Klostermann, Frankfurt am Main.
 7. Kant I. (2005), Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 8. Koronkiewicz M. (2012), Problem treści niepojęciowej w filozofii Immanuela Kanta, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 57: 107–122.
 9. Kozak P. (2015), Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Kozak P. (2015), Kant i trudny problem pojęć, „Diametros” 46: 159–170.
 11. Machamer P., McGuire J.E. (2009), Descartes's Changing Mind, Princeton UP, Princeton-Oxford.
 12. Machery E. (2009), Doing without Concepts, Oxford UP, Oxford.
 13. McDowell J. (1996), Mind and World, Harvard UP, Cambridge.
 14. McDowell J. (2009), Having the World in View: Essays on Kant, Hegel, and Sellars, Harvard UP, Cambridge.
 15. Rockwood N. (2013), Is Sensitive Knowledge 'Knowledge'?, „Locke Studies” 13: 15–30.
 16. Sedgwick S. (2012), Hegel's Critique of Kant, Oxford UP, Oxford.
 17. Sikora P. (2016), Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin.
 18. Simmons A. (2003), Descartes on the Cognitive Structure of Sensory Experience, [w:] „Philosophy and Phenomenological Research” 67 (3): 549–579.
 19. Tomaszewska A. (2014), The Contents of Perceptual Experience: A Kantian Perspective, De Gruyter Open, Warsaw/Berlin.
 20. van Cleve J. (2004), Reid’s theory of Perception, [w:] The Cambridge Companion to Thomas Reid, T. Cuneo, R. van Woudenberg (red.), Cambridge UP, Cambridge: 101–133.
 21. Waldow A. (2009), David Hume and the Problem of Other Minds, Continuum, London-NY.
 22. Waldow A. (2011), Mechanism and Thought Formation: Hume's Emancipatory Scepticism, [w:] Hume and the Enlightenment, C. Taylor, S. Buckle (red.), Pickering & Chatto: 171–186.
 23. Wilson A. (2014), Locke's Externalism about “Sensitive Knowledge”, [w:] „British Journal for the History of Philosophy” 22 (3): 425–445.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.1237

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1237
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1237/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1237/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.