A medical lie is still a lie

Kazimierz Szewczyk

Abstract


A voice in the debate: Truthfulness in medicine

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. J. Aleksandrowicz, H. Duda, U progu medycyny jutra, PWN, Warszawa 1988.
 2. T. L Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyski, KiW, Warszawa 1996.
 3. R. Dubos, Mirae zdrowia. Utopie, postp i zmiany biologiczne, PZWL, Warszawa 1962.
 4. K. Durczok, Wygra życie, Znak, Kraków 2005.
 5. R. Gillon, Etyka medyczna – cztery zasady plus zakres, w: Dylematy bioetyki, red. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 2001.
 6. The Goals of Medicine. The Forgotten Issues in Health Care Reform, red. M. J. Hansen, D. Callahan, Georgetown University Press, Washington 1999.
 7. M. T. Lysaught, Respect: Or How Respect of Persons Became Respect for Autonomy, „Journal of Medicine and Philosophy” (6) 2004.
 8. S. B. Nulland, Jak umieramy, wiat Ksiki, Warszawa 1993.
 9. G. E. Pence, Classic Cases in Medical Ethics, McGraw-Hill Higher Education, Boston 2000.
 10. P. Ramsey, Pacjent jest osob, PAX, Warszawa 1977.
 11. L. V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.4.2005.105

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/105
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/105/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/105/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.