Ambrożewicz, Zbigniew, The Bogdan Jański Academy, Poland