Marcinkowska-Rosół, Maria, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland