Lisska, Anthony J., Denison University, United States