The Psychoanalysis of Life, or Gaston Bachelard’s Reading of The Songs of Maldoror (in Polish)

Main Article Content

Marta Ples-Bęben

Abstract

In 1939 Gaston Bachelard published a book Lautréamont on the poem The Songs of Maldoror (Les Chants de Maldoror) by Isidore Ducasse. Bachelard’s Lautréamont was inspired by the method of psychoanalysis. The purpose of this article is to analyze Bachelard’s interpretation of the Chants, to compare his version of psychoanalysis with the versions of Freud and Jung, and to show its meaning in the historical and philosophical context.
Author Biography

Marta Ples-Bęben, University of Silesia

Marta Ples-Bęben, PhD
University of Silesia
Department of Philosophy
Ul. Bankowa 11
Pl-40-007 Katowice
E-mail: marta.ples@us.edu.pl

References

Aragon [1967] – L. Aragon, Lautréamont et nous, Les Lettres Françaises, Paris 1967.

Bachelard [1949] – G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Éditions Gallimard, Paris 1949.

Bachelard [1975] – G. Bachalerd, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Bachelard [1995] – G. Bachelard, Lautréamont, Librairie José Corti, Paris 1995.

Bachelard [1998] – G. Bachelard, Poetyka marzenia, tłum. L. Brogowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.

Bachelard [2002] – G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy poznania obiektywnego, tłum. D. Leszczyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

Bachelard [2009] – G. Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris 2009.

Blanchot [1949] – M. Blanchot, Lautréamont et Sade, Éditions de Minuit, Paris 1949.

Breton [1950] – A. Breton, Anthologie de l’humour noir, Éditions du Sagittaire, Paris 1950.

Breton [1980] – A. Breton, Manifest surrealizmu, tłum. A. Sandauer, [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, I. Wojnar (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 108–155.

Camus [1991] – A. Camus, Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Oficyna Literacka Res Publica, Kraków 1991.

Chimisso [2001] – C. Chimisso, Gaston Bachelard. Critic of Science and the Imagination, Routledge, London-New York 2001.

Dagognet [1965] – F. Dagognet, Gaston Bachelard. Sa vie – son oeuvre, PUF, Paris 1965.

Breton, Eluard [1991] – Dictionnaire abrégé du surréalisme, A. Breton, P. Eluard (éd.), Librairie José Corti, Paris 1991.

Faurisson [1972] – R. Faurisson, A-t-on lu Lautréamont?, Éditions Gallimard, Paris 1972.

Fourny [1988] – J.-F. Fourny, Lautréamont et le problème de la biographie, „Revue d’Histoire littéraire de la France” (6) 1988, s. 1064–1075.

Ffrench, Lack [1998] – P. Ffrench, R.-F. Lack (eds.), The Tel Quel Reader, Routledge, London-New York 1998.

Freud [2009a] – S. Freud, Obłęd i sny w „Gradivie” Wilhelma Jensena, [w:] S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 5–68.

Freud [2009b] – S. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienie z dzieciństwa, [w:] S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 69–133.

Freud [2009c] – S. Freud, Dostojewski i ojcobójstwo, [w:] S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 229–244.

Holland [2012] – N.N. Holland, „Umysł i książka. Uważne spojrzenie na psychoanalityczne badania literackie”, tłum. I. Piekarski, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud–Jung–Fromm–Lacan, E. Fiała, I. Piekarski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 23–39.

Jacobi [1993] – J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła, tłum. S. Łypacewicz, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993.

Jung [1976a] – C.G. Jung, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła literackiego, [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976, s. 355–378.

Jung [1976b] – C.G. Jung, Psychologia i literatura, [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976, s. 379–403.

Kristeva [1974] – J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIXe sciècle: Lautrèamont et Mallarmé, Éditions du Seuil, Paris 1974.

Lautréamont [1976] – Lautréamont, Pieśni Maldorora. Poezje, tłum. M. Żurowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

Leszczyński [2002] – D. Leszczyński, „Filozofia nauki Gastona Bachelarda”, [w:] G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, tłum. D. Leszczyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 328–377.

Małyszek [2014] – T. Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Pleynet [1967] – M. Pleynet, Lautréamont par lui-même, Éditions du Seuil, Paris 1967.

Pleynet [1971] – M. Pleynet, Lautréamont politique, „Tel Quel” (45) 1971, s. 23–45.

Poirer [2004] – J. Poirer: Gaston Bachelard: vers la psychanalyse et au-delà, „Cahiers Gaston Bachelard” (6) 2004, s. 25–35.

Sollers [1968] – P. Sollers, La science de Lautréamont, [w:] P. Sollers, Logiques, Éditions du Seuil, Paris 1968, s. 250–301.

Soupault [1927] – P. Soupault, Lautréamont, Cahiers Libres, Paris 1927.

Żurowski [1976] – M. Żurowski, „Wstęp”, [w:] Lautréamont, Pieśni Maldorora. Poezje, tłum. M. Żurowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 5–47.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PLES-BĘBEN, M. The Psychoanalysis of Life, or Gaston Bachelard’s Reading of The Songs of Maldoror (in Polish). Diametros, n. 49, p. 84-102, 19 set. 2016.
Section
Articles