What Kind of Justice Can We Expect from a Medical Doctor? (in Polish)

Main Article Content

Marek Olejniczak

Abstract

The essential objective of the paper is to demonstrate the complexity of issues related to justice in the medical profession. The author claims that the virtue of justice as the foundation of a good doctor's moral attitude and the concept of justice in allocating medical goods are of primary importance. The most important thesis presented in the paper is that even if the so-called social justice needs to be complied with in the public healthcare system, it has nothing to do with the virtue of justice applicable to the medical profession. The idea of social justice (not equally clear to everyone) is the foundation of the public healthcare system. However, burdening doctors with the necessity to make decisions about rationing access to medical services increases neither their job satisfaction, nor the well-being of patients. Thus, joint efforts of doctors, economists, ethicists and politicians are required in this area.
Author Biography

Marek Olejniczak, Medical University of Gdańsk

Marek Olejniczak, PhD
Department of Ethics,
Medical University of Gdańsk
Ul. Tuwima 15,
80-210 Gdańsk

E-mail: olejniczak@gumed.edu.pl

References

Almgren [2007] – G. Almgren, Health Care Politics, Policy, and Services. A Cocial Justice Analysis, Springer Publishing Company, New York 2007.

Arystoteles [2000] – Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, [w:] Dzieła wszystkie, tom 5: Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i wadach, przekłady, wstępy i komentarze D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski, Warszawa 2000.

Augustyn [1999] – Św. Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, [w:] Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, W. Seńko (oprac.), Znak, Kraków 1999.

Beauchamp [2013] – D.E. Beauchamp, Public Health as Social Justice, [w:] M. Donohou (red.), John Wiley & Sons 2013, s. 11–19.

Brzeziński [2011] – T. Brzeziński, Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2011.

Daniels [2002] – N. Daniels, Justice, Health, and Health Care, [w:] Medicine and Social Justice: Essays on the Distribution of Health Care, R. Rhodes, M.P. Battin, A. Silvers (red.), Oxford University Press 2002, s. 6–23.

Drane [1995] – J.F. Drane, Becoming a Good Doctor. The Place of Virtue and Character in Medical Ethics, A Sheed & Ward Book, Rowman & Littlefield Publischers Inc., 1995.

Galewicz [2013] – W. Galewicz, Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej, [w:] Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, K. Basińska, J. Halasz (red.), Impuls, Kraków 2013, s. 311–319.

Hartman [2009] – J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Huddle [2013] – T.S. Huddle, The limits of social justice as an aspect of medical professionalism, „Journal of Medicine and Philosophy” (38) 2013, s. 369–387.

KEL [2003] – Kodeks Etyki Lekarskiej, 2003, dostępne na: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [26.09.2014].

Kolwitz [2013] – M. Kolwitz, Solidaryzm społeczny jako etyczna wartość w ochronie zdrowia, [w:] Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, K. Basińska, J. Halasz (red.), Impuls, Kraków 2013, s. 331–346.

Olejniczak [2013] – M. Olejniczak, Znaczenie etyki cnót we współczesnej etyce medycznej, [w:] Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, K. Basińska, J. Halasz (red.), Impuls, Kraków 2013, s. 159–169.

Pellegrino [2002] – E.D. Pellegrino, Professionalism, Profession and the Virtues of the Good Physicians, „The Mount Sinai Journal of Medicine” 69 (6) 2002, s. 378–384.

Pellegrino, Thomasma [1993] – E.D. Pellegrino, D.C. Thomasma, The Virtues in Medical Practice, Oxford University Press, New York – Oxford 1993.

Rawls [1994] – J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.

Szewczyk [2009a] – K. Szewczyk, Bioetyka, tom 1: Medycyna na granicach życia, PWN, Warszawa 2009.

Szewczyk [2009b] – K. Szewczyk, Bioetyka, tom 2: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2009.

Tołłoczko [2013] – T. Tołłoczko, Leczenie chorych i liczenie pieniędzy. Równość szans czy większa skuteczność?, [w:] Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, K. Basińska, J. Halasz (red.), Impuls, Kraków 2013, s. 321–329.

Waligóra [2013] – M. Waligóra, Etyka mikroalokacji świadczeń zdrowotnych, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 469–479.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
OLEJNICZAK, M. What Kind of Justice Can We Expect from a Medical Doctor? (in Polish). Diametros, n. 44, p. 78-88, 19 jun. 2015.
Section
Special Topic - New medical technologies and basic healthcare