The Truth of Literary Fiction in The Light of Paul Ricoeur’s Hermeneutics (in Polish)

Main Article Content

Anna Ziółkowska-Juś

Abstract

In Paul Ricoeur’s hermeneutics, the truth of fiction relates to the search for answers to questions about personal identity and the meaning of life in the world lacking substantial foundations. Ricoeur’s considerations are situated between realism and constructivism. The article dicusses the consequences of the hermeneutical relationship between imaginary worlds and reality for the redefinition of such concepts (important to the human condition, but usually associated with substantial ontology), as: “truth”, “understanding”, “ethics” and “personal identity”. I attempt to answer the following questions: What is the truth of literary fiction? What is the relationship between literary fiction and reality? What, in the literary fiction, is created and what is discovered? What does self-understanding, related to the imaginary worlds, consist in? What is the role of literary fiction in constituting personal identity? Why is reading an ethical act? What is the role of metaphorical mediation in the process of understanding?
Author Biography

Anna Ziółkowska-Juś, Department of Philosophy UAM

Anna Ziółkowska-Juś, PhD
Department of Philosophy UAM
e-mail: annazio@amu.edu.pl

References

Adorno [1994] – T.W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994.

Arystoteles [1983] – Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław 1983.

Gadamer [1993] – H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, inter esse, Kraków 1993.

Hawkes [1998] – T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, tłum. I. Sieradzki, PWN, Warszawa 1988.

Heidegger [1997] – M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gerasimuk, R. Marszałek, J. Mizera, J. Sidorek, K. Wolicki, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

Januszkiewicz [2012] – M. Januszkiewicz, Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

Łebkowska [2001] – A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Universitas, Kraków 2001.

Melberg [2002] – A. Melberg, Teorie mimesis, tłum. J. Balbierz, Universitas, Kraków 2002.

Platon [1999] – Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, ALFA, Warszawa 1999.

Proust [1992] – M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. VII: Czas odnaleziony, tłum. J. Rogoziński, M. Żurowski, PIW, Warszawa 1992.

Ricoeur [2008] – P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1 – tłum. M. Frankiewicz, t.2 – tłum. J. Jakubowski, t.3 – tłum. U. Zbrzeźniak, Eidos, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Ricoeur [1985] – P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wyb. S. Cichowicz, tłum. S. Cichowicz, H. Bortnowska, J. Skoczylas, K. Tarnowski, H. Igalson, E. Bieńkowska, J. Godzimirski, PAX, Warszawa 1985.

Ricoeur [1989] – P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, wyb. K. Rosner, tłum K. Rosner, P. Graff, PIW, Warszawa 1989.

Ricoeur [2003] – P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z Francis Azouvim i Markiem de Launay, tłum. M. Drwięga, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.

Ricoeur [1991] – P. Ricoeur, Narrative and Interpretation, D. Wood (ed.), Warwick Studien in Philosophy and Literature, Routledge, London – New York 1991.

Ricoeur [2002] – P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2002.

Riffatier [1990] – M. Riffatier, Fictional Truth, JHU Press, Baltimore and London 1990.

Rosner [2003] – K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ZIÓŁKOWSKA-JUŚ, A. The Truth of Literary Fiction in The Light of Paul Ricoeur’s Hermeneutics (in Polish). Diametros, n. 42, p. 290-313, 17 dez. 2014.
Section
Other articles