Schelling’s Philosophy as the Inspiration for Heidegger’s Concept of Being (in Polish)

Main Article Content

Ewa Opawska

Abstract

In this article I examine the correlation between Schelling’s notion of nothingness and Heidegger’s concept of being. I argue that Heidegger’s concept of being, before his “turn”, has its origin in Schelling’s nothingness as it is presented in Weltalter. I identify Heidegger’s thinking as a critical continuation of Schelling’s idea limited by the Christian doctrine of God.
Author Biography

Ewa Opawska, University of Warsaw

Ewa Opawska
Institute of Philosophy
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warsaw
Poland
e-mail: ewa.opawska@gmail.com

References

Baran [2002] - B. Baran, Posłowie, [w:] O. Pöggler, Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 515–520.

Borowska [2008] – E. Borowska, Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Bruaire [1970] – C. Bruaire, Schelling ou la quete du secret de l'etre, Editions Seghers, Paris 1970.

Filutowska [2007] – K. Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800–1811, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

Fiut [1997] – I.St. Fiut, Negacja i niebyt. Ujęcie systemowe Georga W .F. Hegla i Martina Heideggera, Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, Kraków 1997.

Habermas [2009] – J. Habermas, Absolut i historia, tłum. M. Pańkow, „Kronos” (1–2) 2009, s. 128–170.

Heidegger [1996] – M. Heidegger, Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, tłum. B. Baran, J. Mizera, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.

Heidegger [2000] – M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, KR, Warszawa 2000.

Heidegger [1995] – M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 58–76.

Heidegger [1989] – M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1989.

Heidegger [1995] – M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Posłowie, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 48–58.

Heidegger [1999] – M. Heidegger, Nietzsche, tłum. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner, C. Wodziński, PWN, Warszawa 1999.

Heidegger [2007] – M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2007.

Heidegger 1977 – M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, tłum. M.J. Siemek, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 284–316.

Heidegger [1995] – M. Heidegger, O istocie racji, tłum. J. Nawotniak, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 25–67.

Heidegger [1995] – M. Heidegger, O istocie i pojęciu φύσις, tłum. J. Sidorek, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 265–319.

Heidegger [2007] – M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Aletheia, Warszawa 2007.

Heidegger [1977] – M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 27–48.

Michalski [1998] – K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.

Mulhall [2005] – S. Mulhall, Routledge philosophy guidebook to: Heidegger and „Being and Time”, Routledge, London, New York 2005.

Piórczyński [1999] – J. Piórczyński, Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.J. Schellin-ga, PWN, Warszawa 1999.

Pöggler [2002] – O. Pöggler, Droga myślowa Martina Heideggera, tłum. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2002.

Rymkiewicz [2007] – W. Rymkiewicz, Komentarze tłumacza, [w:] F.W.J. Schelling, Światowieki, tłum. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 157–229.

Rymkiewicz 2009 – W. Rymkiewicz, Baśń rozumu, „Kronos” (1–2) 2009, s. 5–16.

Rymkiewicz [2002] – W. Rymkiewicz, Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Rymkiewicz [2007] – W. Rymkiewicz, Filozof chaosu, [w:] F.W.J. Schelling, Światowieki, przeł. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. VII–XLIX.

Schelling [2007] – F.W.J. Schelling, Światowieki, tłum. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007.

Yorikawa [1997] - J. Yorikawa, Dlaczego nie istnieje nicość? Konfrontacja filozofii Schellinga z rozumieniem nicości w filozofii japońskiej, tłum. K. Krzemieniowa, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” (IX) 1996, s. 105–110.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
OPAWSKA, E. Schelling’s Philosophy as the Inspiration for Heidegger’s Concept of Being (in Polish). Diametros, n. 42, p. 247-261, 17 dez. 2014.
Section
Other articles