Rorty on World and Truth. A Critical Note on Hanna Buczyńska-Garewicz's "Truth and Illusion" (in Polish)

Main Article Content

Tomasz Szymon Markiewka

Abstract

Hanna Buczyńska-Garwicz claims that Richard Rorty wants to get rid of the notion of truth. Moreover, she thinks that Rorty’s attitude to the problem of truth is connected with his claim that there is no world beyond language. The author of the article tries to prove that Buczyńska-Garewicz's description of Rorty’s philosophy is very inaccurate. All Rorty wants is just to convince us that (1) philosophy has nothing interesting to say about truth and world and that (2) we should try to stop using words “truth” and “true” in some contexts. He has never said that there is no world beyond language and that the notion of truth should be completely abandoned in our everyday life.
Author Biography

Tomasz Szymon Markiewka, Nicolaus Copernicus University

Tomasz Szymon Markiewka, MA
Nicolaus Copernicus University
Department of Philosophy
ul. Fosa Staromiejska 1a
Pl-87-100 Toruń
e-mail: markiewkatomasz@wp.pl 

References

Buczyńska-Garewicz [2008] – H. Buczyńska-Garewicz, Prawda i złudzenie. Eseje o myśleniu, Kraków 2008.

Rorty [1989] – R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge 1989.

Rorty [1998a] – R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, przeł. Cz. Karkowski, przed. A. Szahaj, Warszawa 1998.

Rorty [1998b] – R. Rorty, Truth and Progress, Cambridge 1998.

Rorty [1999] – R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999.

Rorty [2006] – R. Rorty, Democracy and philosophy, „Kritika & Kontext” 2006, nr 33.

Rorty [2008] – R. Rorty, Rorty and His Critics, ed. by Robert B. Brandom, Oxford 2008.

Rorty [2008b] – R. Rorty, Kariera pragmatysty, [w:] Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, Kraków 2008.

Rorty [2009] – R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 2009.

Rorty [2010] – R. Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce, przeł. A. Karalus, A, Szahaj, Toruń 2010.

Rorty [2013] – R. Rorty, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, przeł. J. Grygieńć, S. Tokariew, Toruń 2013.

Szahaj [2002] – A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.

Szubka [2012] – T. Szubka, Neopragmatyzm, Toruń 2012.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MARKIEWKA, T. Rorty on World and Truth. A Critical Note on Hanna Buczyńska-Garewicz’s "Truth and Illusion" (in Polish). Diametros, n. 41, p. 152-167, 12 set. 2014.
Section
Polemics

Most read articles by the same author(s)