„The »Sans« of the Pure Cut” – the end of interpretation or the end of life? (in Polish)

Main Article Content

Bogna Choińska

Abstract

In the article, I focus primarily on the issue of reading Kant`s aesthetic thought by Derrida. Kant turns out to be Derrida`s ally. It is due to the hostility of both thinkers towards hermeneutic ideas. Furthermore, some threads of Kant`s thought lead us to more fundamental similarities between Kant and Derrida. The aesthetic judgments of taste may be compared to the judgments of a deconstructivist interpretation. What is more, Kant`s views are related to the ethical and existential reflection characteristic of the late Derrida. Hence, Derrida`s controversial claim about the relation between Kant and Freud and Nietzsche can emerge.
Author Biography

Bogna Choińska, Pomeranian Academy

Bogna Choińska, PhD
Pomeranian Academy
Department of Philosophy
ul. Arciszewskiego 22 a
Pl- 76 – 200 Słupsk
e-mail: bchoinska@wp.pl

References

Banasiak [2002] – B. Banasiak, De interpretatione. Deleuze versus Derrida, „Nowa Krytyka” (13) 2002.

Burzyńska [2006] – A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006.

Burzyńska [2001] – A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.

Caputo [1997] – J. Caputo, Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida, ed. with a commentary by J. Caputo, New York 1997.

Derrida [1984] – J. Derrida, Deconstruction and the Other, [w:] R. Kearney, Dialog with Contemporary Continental Thinkers, Manchester 1984.

Derrida [2002] – J. Derrida, Kres człowieka, [w:] Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002.

Derrida [2001] – J. Derrida, Polityka przyjaźni, tłum. T. Zarębski, „Odra” (7-8) 2001.

Derrida [2003] – J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003.

Derrida [1996] – J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego, tłum. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

Derrida [1992] – J. Derrida, Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla, tłum. B. Banasiak, [w:] idem, Pismo filozofii, Kraków 1992.

Dybel [2011] – P. Dybel, Prawda sztuki, prawda w malarstwie. Uwagi na temat myśli o sztuce Jacquesa Derridy w jego książce „Prawda w malarstwie”, [w:] Prawda w malarstwie, red. K. Gliszczyński, Gdańsk 2011.

Dybel [2006] – P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków 2006.

Gadamer [1993] – H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

Kant [2004] – I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Norris [2001] – Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2001.

Żelazny [2007] – M. Żelazny, Nietzsche. „Ten wielki wzgardziciel”, Toruń 2007.

Żiżek [2006] – S. Żiżek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, tłum. A. Kropiwnicki, Wrocław 2006.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
CHOIŃSKA, B. „The »Sans« of the Pure Cut” – the end of interpretation or the end of life? (in Polish). Diametros, n. 37, p. 1-12, 1 set. 2013.
Section
Articles