Berkeley’s doctrine of existence. A linguistic approach (in Polish)

Main Article Content

Bartosz Żukowski

Abstract

The paper focuses on a linguistic analysis of Berkeley’s doctrine of existence. It has been shown that the traditional, relational-operational interpretation of Berkeley's existential claims must be expanded by adding a predicative element, which requires that they also be interpret as definitional copulas. The standard interpretation of Berkeley’s claims has been indicated as one of the main causes of misinterpretations of his metaphysics. The new, philosophically intriguing use of the verb ‘to be’, combining features of the definitional copula and the auxiliary verb for the passive voice, is also described in this paper.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żukowski, B. (2011). Berkeley’s doctrine of existence. A linguistic approach (in Polish). Diametros - An Online Journal of Philosophy, (30), 93-108. https://doi.org/10.13153/diam.30.2011.458
Section
Articles
Author Biography

Bartosz Żukowski, University of Lodz

Bartosz Żukowski, PhD
University of Lodz
Department of Psychology
ul. Smugowa 10/12
Pl-91-433 Łódź
e-mail: bartosz.zukowski@onet.pl

References

Berkeley [2008] – G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński, PWN, Warszawa 1956.

Berkeley [2008] – G. Berkeley, Dzienniki filozoficzne, tłum. i oprac. B. Żukowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Elzenberg [1995] – H. Elzenberg, Domniemany immanentyzm Berkleya w świetle analizy tekstów, [w:] Z historii filozofii. Pisma, t. 3, Znak, Kraków 1995, s. 313-337.

Gilson [2006] – É. Gilson, Byt i istota, tłum. D. Eska, J. Nowak, PAX, Warszawa 2006.

Ingarden [1987] – R. Ingarden, Spór o istnienie świata, PWN, Warszawa 1987.

Kahn [2008] – Ch. Kahn, Język i ontologia, tłum. B. Żukowski, Wydawnictwo Derewiecki, Kęty 2008.

Kijaczko [2002] – S. Kijaczko, Immaterializm: epistemologia i metafizyka. Próba interpretacji filozofii George’a Berkeleya, Wydawnictwo UO, Opole 2002.

Żukowski [2009] – B. Żukowski, Metafizyczne uwarunkowania immaterializmu Berkeleya, „Ruch Filozoficzny” LXVI (3) 2009, s. 453-469.