Felix Młynarski - Individualism and interactionism

Main Article Content

Zbigniew Ambrożewicz

Abstract

In this article I discuss the rarely analyzed work of the Polish philosopher, sociologist, and economist Felix Młynarski. I present him against the background of contemporary intellectual currents and place him in the current of humanistic sociology, philosophy of life, and pragmatism. I also try to point out the original elements of his thought, emphasizing those which can be identified as individualism and interactionism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ambrożewicz, Z. (2010). Felix Młynarski - Individualism and interactionism. Diametros - An Online Journal of Philosophy, (23), 124-144. https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.385
Section
Other articles

References

Borzym [1983] – S. Borzym, Feliks Młynarski, w: S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983, s. 334-337.

Borzym [1984] – S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984.

Borzym [2007] – S. Borzym, Światopogląd Feliksa Młynarskiego, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 2007, t. 52.

Brzoza [1911] – J. Brzoza (F. Młynarski), Zagadnienie polityki niepodległościowej, Kraków 1911.

Buczyńska-Garewicz [1970] – H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa 1970.

Bunge [2000] – M. Bunge, Ten Modes of Individualism – None of Which Works – And Their Alternatives, „Philosophy of the Social Sciences” 30 (3) 2000.

Clifford [1879] – W.K. Clifford, On the Nature of Things-in-Themselves, w: tenże, Lectures and Essays, vol. 2, London 1879.

Cohen [2000] – A.J. Cohen, Liberalism, Communitarianism and Asocialism, „The Journal of Value Inquiry” (34) 2000.
Cooley [1964] – Ch.H. Cooley, Human Nature and Social Order, New York 1964.

Copleston [1989] – F. Copleston, Historia filozofii, t. VIII, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1989.

Gawor [2005] – L. Gawor, Feliksa Młynarskiego filozofia dziejów, w: tenże, Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku, Rzeszów 2005.

Hałas [2006] – E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny, Warszawa 2006.

Hodenrich [1998] – T. Hodenrich (red.), Encyklopedia Filozofii, t. 1, tłum. J. Łoziński, Poznań 1998.

Holmes [1998] – S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, tłum. J. Szacki, Kraków 1998.

James [1996] - W. James, Poczucie racjonalności, w: tenże, Prawo do wiary, tłum. A. Grobler, Kraków 1996.

Landheer [1952] - B. Landheer, Mind and society. Epistemological Essays on Sociology, The Hague 1952.

Lukes [1984] – S. Lukes, Individualism, Oxford 1984.

Mises [2007] – L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Wrocław 2007.

Młynarski [1919] – F. Młynarski, Zasady filozofii społecznej, Warszawa 1919.

Młynarski [1936] – F. Młynarski, Człowiek w dziejach. Jednostka – państwo – naród, Warszawa 1936.

Młynarski [1938] – F. Młynarski, Totalizm czy demokracja w Polsce, Warszawa 1938.

Odżga [1998] – R. Odżga, Feliks Młynarski o zagrożeniach cywilizacji łacińskiej, w: Acta Universitatis Wratislaviensis, Socjologia XXVII (2069) 1998.

Simmel [2008] – G. Simmel, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, w: tenże, Pisma socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2008.

Sowa [ 1983] – K.Z. Sowa, Feliks Młynarski: socjologia polityczna narodu i państwa, w: Szkice z historii socjologii polskiej, red. K.Z. Sowa, Warszawa 1983.

Szacki [1983] – J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983.

Szacki [1999] – J. Szacki, Indywidualizm i kolektywizm, w: Indywidualizm i kolektywizm, red. A. Morstin, Warszawa 1999.

Udehn [2001] – L. Udehn, Methodological Individualism: Background, History, Meaning, London 2001.

Znaniecki [1991] – F. Znaniecki, Zagadnienie teorii wartości, w: Pisma filozoficzne, t. 2, red. J. Wocial, Warszawa 1991.