Medicine and finances

Main Article Content

Janina Suchorzewska

Abstract

A voice in the debate: Medicine and finances. The moral issue of economic rationing in health care

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SUCHORZEWSKA, J. Medicine and finances. Diametros, n. 5, p. 195-201, 1 Sep. 2005.
Section
Discussions
Share |

References

Arnold, Kellum [2003] – R. M. Arnold, J. Kellum, Moral justifications for surrogate decision making in the intensive care unit. Implication and limitations, „Critical Care Medicine” (31/5) 2003.

Fisher [2004] – M. Fisher, Ethical issues in the intensive care unit, „Current Opinion in Critical Care” (10) 2004.

Kurkowski [1998] – J. L Kurkowski., Medycyna problemy i interesy, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998.

Leowski [1999] – J. Leowski, Polityka zdrowotna – dylematy i wyzwania reformy ochrony zdrowia w Polsce i na wiecie, „Prawo i medycyna” (1/2) 1999.

Lis [2004] – J. Lis, Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia – ograniczenie kosztów czy zwiększenie opłacalności, „Problemy zarządzania” (4) 2004.

Most read articles by the same author(s)