The Many Faces of Conceptualism (in Polish)

Main Article Content

Piotr Kozak

Abstract

A Review of Paweł Sikora’s Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
Author Biography

Piotr Kozak, University of Warsaw

Piotr Kozak, PhD
University of Warsaw
Institute of Philosophy
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw

E-mail: piotr.kozak1@gmail.com

References

Allais A. (2009), Kant, non-conceptual content and the representation of space, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 47 (3): 383–413.

Allen K. (2013), Locke and Sensitive Knowledge, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 51 (2): 249–266.

Banaszkiewicz A. (2013), Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki, Wyd. UŁ, Łódź.

Banaszkiewicz A. (2015), Nisi ipse intelectus. Nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza „Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego”, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 27: 105–125.

Hanna R. (2011), The Myth of the Given and the Grip of the Given, „Diametros” 27: 25–46.

Henrich D. (1967), Fichtes ursprüngliche Einsicht, Klostermann, Frankfurt am Main.

Kant I. (2005), Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.

Koronkiewicz M. (2012), Problem treści niepojęciowej w filozofii Immanuela Kanta, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 57: 107–122.

Kozak P. (2015a), Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Kozak P. (2015b), Kant i trudny problem pojęć, „Diametros” 46: 159–170.

Machamer P., McGuire J.E. (2009), Descartes's Changing Mind, Princeton UP, Princeton-Oxford.

Machery E. (2009), Doing without Concepts, Oxford UP, Oxford.

McDowell J. (1996), Mind and World, Harvard UP, Cambridge.

McDowell J. (2009), Having the World in View: Essays on Kant, Hegel, and Sellars, Harvard UP, Cambridge.

Rockwood N. (2013), Is Sensitive Knowledge 'Knowledge'?, „Locke Studies” 13: 15–30.

Sedgwick S. (2012), Hegel's Critique of Kant, Oxford UP, Oxford.

Sikora P. (2016), Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin.

Simmons A. (2003), Descartes on the Cognitive Structure of Sensory Experience, [w:] „Philosophy and Phenomenological Research” 67 (3): 549–579.

Tomaszewska A. (2014), The Contents of Perceptual Experience: A Kantian Perspective, De Gruyter Open, Warsaw/Berlin.

van Cleve J. (2004), Reid’s theory of Perception, [w:] The Cambridge Companion to Thomas Reid, T. Cuneo, R. van Woudenberg (red.), Cambridge UP, Cambridge: 101–133.

Waldow A. (2009), David Hume and the Problem of Other Minds, Continuum, London-NY.

Waldow A. (2011), Mechanism and Thought Formation: Hume's Emancipatory Scepticism, [w:] Hume and the Enlightenment, C. Taylor, S. Buckle (red.), Pickering & Chatto: 171–186.

Wilson A. (2014), Locke's Externalism about “Sensitive Knowledge”, [w:] „British Journal for the History of Philosophy” 22 (3): 425–445.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KOZAK, P. The Many Faces of Conceptualism (in Polish). Diametros, n. 57, p. 88-100, 4 set. 2018.
Section
Reviews