Logical Pluralism and Relativism in Logic (in Polish)

Main Article Content

Bożena Czernecka-Rej

Abstract

The aim of the article is to analyze the situation of contemporary logic with reference to the issue concerning connections between the pluralism of logical systems and relativism in logic. Accordingly, I seek answers to the following questions: Can the plurality of logic, more specifically, a large number and variety of systems constructed by logicians, be justified in a rational way? Does pluralism in logic imply the thesis of relativism? Is logical relativism in the contemporary philosophy of logic just a superstition or is it a duly substantiated view?
Author Biography

Bożena Czernecka-Rej, Catholic University of Lublin

Bożena Czernecka-Rej, PhD
Catholic University of Lublin
Faculty of Philosophy
Al. Racławickie 14
Pl-20-950 Lublin

E-mail: bczern@kul.pl

References

Ajdukiewicz K. (1928), Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej, Komisja Wyd. Koła Mat.-Fiz. Słuchaczów UW, Warszawa.

Beall J.C., Restall G. (2000), Logical Pluralism, „Australasian Journal of Philosophy” 78: 475–493.

Beall J.C., Restall G. (2001), Defending Logical Pluralism, [w:] Logical Consequence: Rival Approaches Proceedings of the 1999 Conference of the Society of Exact Philosophy, J. Woods, B. Brown (red.), Stanmore, Hermes: 1–22.

Beall J.C., Restall G. (2006), Logical Pluralism, Clarendon Press, Oxford.

Bocheński J.M. (1993a), Pojęcie społeczeństwa wolnego, [w:] J.M. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, J. Parys (red.), PWN, Warszawa: 150–161.

Bocheński J.M. (1993b), Rozwój logiki formalnej, [w:] J.M. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, J. Parys (red.), PWN, Warszawa: 22–34.

Borkowski L. (1990), Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych, [w:] J.M. Bocheński, Studia logiczne, TN KUL, Lublin: 469–475.

Carnap R. (1995), Logiczna składnia języka, tłum. B. Stanosz, PWN, Warszawa.

Czernecka-Rej B. (2014), Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Griffiths O. (2013), Problems for Logical Pluralism, „History and Philosophy of Logic” 34 (2): 170–182.

Haack S. (1978), Philosophy of Logics, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York.

Lemmon E.J., Henderson G.P. (1959), Is There Only One Correct System of Modal Logic?, „Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume” 33: 23–56.

Leśniewski S. (1929), Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik, „Fundamenta Mathematicae” 14: 1–81.

Łukasiewicz J. (1961), W obronie logistyki, [w:] J. Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, PWN, Warszawa: 210–219.

Priest G. (2001), Logic: One or Many, [w:] Logical Consequence: Rival Approaches Proceedings of the 1999 Conference of the Society of Exact Philosophy, J. Woods, B. Brown (red.), Hermes Science Press, Stanmore: 23–28.

Restall G. (2002), Carnap's Tolerance, Meaning, and Logical Pluralism, „The Journal of Philosophy” 99 (8): 426–443.

Ricketts T. (1994), Carnap’s Principle of Tolerance, Empiricism, and Conventionalism, [w:] Reading Putnam, P. Clark, B. Hale (red.), Blackwell, Oxford: 176–200.

Ryle G. (1997), Logika formalna i nieformalna, tłum. A. Sierszulska, [w:] Filozofia logiki, J. Woleński (red.), Wydawnictwo Spacja – Fundacja Aletheia, Warszawa: 79–95.

Tkaczyk M. (2009), Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Wójcicki R. (2003), Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
CZERNECKA-REJ, B. Logical Pluralism and Relativism in Logic (in Polish). Diametros, v. 56, n. 56, p. 51-68, 30 jun. 2018.
Section
Other articles

Most read articles by the same author(s)