MALCZEWSKI, J. Francis Bacon: euthanasia or palliative care?. Diametros, n. 2, p. 74-81, 1 Dec. 2004.