[1]
Orlewski, B. 2005. Truth, conceptual schemes, and the world. Diametros. 5 (Sep. 2005), 51-82. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.131.