Florian Znaniecki’s social ecology

Main Article Content

Jacek Leoński

Abstract

Florian Znaniecki’s essay The foundations of human ecology is a summary presentation of principles that were developed in his earlier analyses of education. The following concrete research directives and levels of analysis can be identified:

- studying the social groups that form educators, i.e. their social environment (e.g. families, schools, peer groups, the media, etc.);
- grasping the relations that exist between the work of educators and the content of their future obligations;
- studying the social cohesion of groups and their presence in educational contents;
- the functioning of various social models and their connection with education contents;
- the tendency to secure the material subsistence of the group and its presence in educational contents;
- the presence of the obligation to preserve spiritual culture in the activities entering into the educational process;
- specifying the developmental tendencies of various groups and their presence in educational contents.
The above list of levels of analysis, formulated on the basis of Znaniecki’s conclusions, is only one particular proposal and is not exhaustive.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
LEOŃSKI, J. Florian Znaniecki’s social ecology. Diametros, n. 9, p. 148-152, 1 Sep. 2006.
Section
Ecology and Sociology
Author Biography

Jacek Leoński

Dr hab. Jacek Leoński, socjolog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Historii Socjologii i Badań nad Wielokulturowością. Autor ponad stu publikacji w zakresie historii socjologii, metody biograficznej, diaspory polskiej i wielokulturowości. Ważniejsze publikacje: Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej (do 1939 roku), Drogi życiowe i świadomość społeczna robotników polskich. Studium oparte na autobiografiach robotniczych, Polacy w Rosji. Studium psychosocjologiczne Polaków z Sanki-Petersburga (współautor). Redaktor naczelny serii „Studia Sociologica” i „Diaspora Polska”.
Share |

References

Bauman, Znaniecki [1999] – Z. Bauman, Florian Znaniecki, nasz współczesny, w: Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, red. E. Hałas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.

Dulczewski [1984] – Z. Dulczewski, Florian Znaniecki. Życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984.

Hałas [2001] – E. Hałas, Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Hawley [1950] – A. H. Hawley, Human Ecology. A Theory of Community Structure, New York 1950.

Marshall [2004] – Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, red. naukowa polskiego wydania M. Tabin, PWN, Warszawa 2004.

Park [1935] – R. E. Park, Human Ecology, ”The American Journal of Sociology”, 7/1935.

Park, Burgess, McKenzie [1925] – R. E. Park, E. W. Burgess, R. D. McKenzie, The City, Chicago 1925.

Thomas, Znaniecki [1976] – W. I. Thomas, F. Znaniecki, The Polish Peasant In Eu- rope and America, Richard G. Badger, t. I i II, Boston 1918; t. III Boston 1919; t. IV i V Boston 1920; wydanie polskie, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. I – V, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.

Znaniecki [1938] – F. Znaniecki, Podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Poznań, nr 1/1938.

Znaniecki [1971] – F. Znaniecki, Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1971.

Znaniecki [2001] – F. Znaniecki, Socjologia wychowania, PWN, Warszawa 2001.