Thomas G. Weinandy OFMCap, Czy Bóg cierpi, tłum. Józef Majewski, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003

Main Article Content

Dariusz Łukasiewicz

Abstract

Review of a book: Thomas G. Weinandy OFMCap, Czy Bóg cierpi, tłum. Józef Majewski, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ŁUKASIEWICZ, D. Thomas G. Weinandy OFMCap, Czy Bóg cierpi, tłum. Józef Majewski, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003. Diametros, n. 1, p. 113-127, 1 Sep. 2004.
Section
Reviews
Author Biography

Dariusz Łukasiewicz

Dr hab., pracuje w Katedrze Filozofii Akademii Bydgoskiej; studia, doktorat, habilitacja (w zakresie filozofii) – Uniwersytet Jagielloński. Autor książek Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Prawda i stany rzeczy oraz artykułów z zakresu fenomenologii, filozofii religii i filozofii analitycznej.
Share |

References

Thomas G. Weinandy OFMCap, Czy Bóg cierpi, tłum. Józef Majewski, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003