Recognition as a Commitment

Main Article Content

Tadeusz Gadacz

Abstract

Review of the book: Jakub Kloc-Konkołowicz, Anerkennung als Verpflichtung. Klassische Konzepte der Anerkennung und ihre Bedeutungfür die aktuelle Debate, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015.

Author Biography

Tadeusz Gadacz, The Faculty of Humanities, AGH – University of Science and Technology

Tadeusz Gadacz
The Faculty of Humanities
AGH – University of Science and Technology
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków
E-mail: tgadacz@ifispan.waw.pl

References

Boltanski L., Thevenot L. (1991), De la justification: les économies de la grandeur, Gallimard, Paris.
Kloc-Konkołowicz J. (2015), Anerkennung als Verpfl ichtung. Klassische Konzepte der Anerkennung und ihre Bedeutung für die aktuelle Debatte, Königshausen & Neumann, Würzburg.
Ricoeur P. (2004), Drogi rozpoznania, tłum. J. Margański, Znak, Kraków.
Ricoeur P. (1992), Słabość i odpowiedzialność, [w:] P. Ricoeur, Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
Sartre J.-P. (1983), Cahiers pour une morale, Gallimard.
Simmel G. (2008), Indywidualizm, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, [w:] G. Simmel, Pisma socjologiczne, H.-J. Dahme, O. Rammstedt (red.), tłum. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GADACZ, T. Recognition as a Commitment. Diametros, v. 58, n. 58, p. 87-91, 19 dez. 2018.
Section
Reviews