Włodzimierz Galewicz - editor-in-chief
Olga Dryla
Teresa Galewicz
Malwina Mus
Piotr Grzegorz Nowak
Aeddan Shaw
Anna Tomaszewska
Izabela Zwiech
Tomasz Żuradzki