POLSKI    ENGLISH   

Internetowy Serwis Filozoficzny

przy Instytucie Filozofii    Uniwersytetu Jagiellońskiego

|  Czasopismo |  Forum |  Literatura |  Linki |  Aktualności
 
Instrukcja
Opiniodawcy
Działy główne
Szukaj
powrót
 
Psychologia zdrowia :  Etyka zawodu psychologa :  Etyka :  powrót 

Opieka paliatywna

 
Książki
  Holland JC, Breitbart WS, Jacobson PB, Lederberg MS, Loscalzo MJ, McCorkle R - Psycho-Onkology Oxford University Press, New York 2010 - ( K.M. )
  Kleespies P.M. - Life and Death Decisions: Psychological and Ethical Considerations in End-of-Life Care American Psychological Association, Washington 2004 - ( K.S. )
  Randall F., Downie R.S. - Palliative Care Ethics. A Companion for All Specialties. Oxford University Press, Oxford - New York 1999 - ( K.M. )
Artykuły
  Brzycka A., Jastrzębska I. - Etyczne problemy informowania pacjentów z chorobą nowotworową, w: B.L. Block, W. Otrębski (red.), Człowiek nieuleczalnie chory WNS KUL , Lublin 1997, ss. 182-186. - ( K.K. )
  DuBois J. - Determining a Patient's Capacity to Refuse Dialysis and Die: When Professional Competence and Credentials Do Not Overlap, [w:] W.B. Johnson, G.P. Koocher (red.), Ethical conundrums, quandaries, and predicaments in mental health practice Oxford University Press, Oxford - New York 2011 s. 141-147 - ( K.M. )
  Farrenkopf T., Bryan J. - Psychological consultation under Oregon's 1994 Death With Dignity Act: Ethics and procedures , Professional Psychology: Research and Practice Vol. 30 (3) 1999, ss. 245-249 - ( K.M. )
  Hill D. - Zagadnienie 13: Neil jest przykuty do wózka inwalidzkiego w związku z nieuleczalną chorobą zwyrodnieniową. On i jego partner, Doug, zgłosili się do doradcy zajmującego się terapią par i ujawnili, że chcieliby zawrzeć między sobą kontrakt, na mocy którego Doug miałby podać Neilowi śmiertelną dawkę leku, kiedy Neil nie będzie mógł już dłużej znosić swojego powolnego umierania. Rolą doradcy miało być kontrolowanie negocjacji między partnerami, aby zagwarantować, że żadne ukryte zamiary nie wypaczą kontraktu, którego chcą obydwaj. Jakie kwestie etyczne należy wziąć pod uwagę? [w:] C. Jones, C. Shillito-Clarke, G. Syme, D. Hill, R. Casemor (red.), Co wolno, a czego nie wolno terapeucie. Zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 s. 89-92 - ( K.M. )
  Orzeszyna J. - Mówić umierającemu prawdę, czy nie mówić? Wyd. Unum, Kraków 1995 - ( K.K. )
  Poznaniak W. - Etyka opieki wobec osób ciężko chorych i [w:] J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyka zawodu psychologa PWN, Warszawa 2009 s. 264-272 - ( K.M. )
  Werth J. L. Jr - Mental health professionals and assisted death: Perceived ethical obligations and proposed guidelines for practice , Ethics & Behavior Vol. 9 (2) 1999, ss. 159-183 - ( K.M. )
  Werth J. L. Jr - The Role of the Mental Health Professional in Helping Significant Others of Persons Who Are Assisted in Death , Death Studies Vol. 23 (3) 1999, ss. 239-255 - ( K.M. )
  Werth J. L. Jr - Legal and Ethical Considerations for Mental Health Professionals Related to End-of-Life Care and Decision Making , American Behavioral Scientist Vol. 46 (3) 2002, ss. 373-388 - ( K.M. )
  Werth J. L. Jr, Burke C., Bardash R.J. - Confidentiality in end-of-life and after-death situations , Ethics & Behavior Vol. 12 (3) 2002, ss. 205-222 - ( K.M. )
  Werth J. L. Jr, Lewis M.M., Richmond J.M. - Psychologists’ involvement with terminally ill individuals who are making end-of-life decisions. , Journal of Forensic Psychology Practice Vol. 9 (1) 2009, ss. 82-91 - ( K.M. )
  Winograd R. - The Balance Between Providing Support, Prolonging Suffering, and Promoting Death: Ethical Issues Surrounding Psychological Treatment of a Terminally Ill Client , Ethics & Behavior Vol. 22 (1) 2012, ss. 44-59 - ( K.M. )
 
webmaster © jotka