POLSKI    ENGLISH   

Internetowy Serwis Filozoficzny

przy Instytucie Filozofii    Uniwersytetu Jagiellońskiego

|  Czasopismo |  Forum |  Literatura |  Linki |  Aktualności
 
Do współpracowników
Wzór zestawu linków
Hasła do opracowania
Nasi współpracownicy
powrót
 

DO WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Zaproszenie do współpracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy byliby gotowi pomóc nam w rozbudowie naszej bazy Linki, dodając do niej jakąś własną „cegiełkę” - zestaw informacji o stronach internetowych dotyczących jednego z wielu tematów, które do tej pory nie zostały przez nas opracowane. Osoby chętne do tej pomocy prosimy zapoznać się z naszą Instrukcją i załączonym do niej Wzorem zestawu linków, a następnie zgłosić swoją gotowość opracowania jednej z pozycji zestawionych na liście Hasła do opracowania (lub też zaproponować jakiś inny temat, które Państwa zdaniem warto by uwzględnić). Nazwiska osób, które dostarczą nam zestaw informacji przydatny do wzbogacenia naszego serwisu, za ich zgodą będziemy zamieszczać na liście Nasi współpracownicy.

Instrukcja

Uprzejmie prosimy Szanownych Współpracowników, pomagających nam w rozbudowie bazy LINKI, aby przygotowując swoje opracowania stosowali następujące reguły:

(1) Podział na strony polskie i zagraniczne: Typowy zestaw linków dotyczących wybranego tematu będzie się dzielił na dwie główne części, mianowicie na „strony polskie” oraz „strony zagraniczne”.

(2) Kategorie stron: W jednej i drugiej części pojawi się kilku głównych kategorii, takich jak „strony ogólne”, „instytuty i organizacje”, „hasła encyklopedyczne”, „prezentacje książek”, „artykuły" itd.

(3) Układ hasła: Każda pozycja w wykazie linków powinna składać się z odnośnika (nazwy danej strony, połączonej z jej adresem przez komendę Wstaw / hiperłącze, tzn. bez osobnego wstawiania adresu do tekstu) oraz krótkiego opisu, który w części (lub nawet w całości) może być również cytatem z podanej na wielu stronach autoprezentacji („About us”).

(4) Język opisu: Opisy stron polskich powinny być naturalnie sformułowane po polsku (chyba że są to strony dostępne również w innych językach); w opisach stron zagranicznych prosimy jednak używać wyłącznie języka angielskiego (lub posługiwać się językiem danej strony).

(5) Przesyłanie linków: Sporządzone wykazy stron internetowych prosimy przesyłać w załączniku do przesyłek mailowych skierowanych na nasz adres diametros_lect@iphils.uj.edu.pl i opatrzonych tytułem „Linki”.

Gdyby niniejsza instrukcja pozostawiała jakieś wątpliwości, rozproszy je zapewne załączony Wzór zestawu linków. Jeżeli nie, chętnie udzielimy dalszych wyjaśnień w indywidualnej korespondencji. Listy w tej sprawie prosimy również kierować na adres podany powyżej.

 
webmaster © jotka