Diametros 4 (June 2005)

Table of Contents

Articles

Tomasz Dzięgiel
1-11
Ryszard Miszczyński, Andrzej Tarnopolski
12-28
Marek Święch
29-48
Ireneusz Ziemiński
49-75

Reviews

Dariusz Sagan
76-85
Marek Trojanowski
86-93

Discussions

Włodzimierz Galewicz
94-102
Bogdan de Barbaro
103-110
Janina Suchorzewska
111-119
Kazimierz Szewczyk
120-131
Jarosław Sak
132-137
Krzysztof Marczewski
138-142
Alicja Przyłuska-Fiszer
143-146
Barbara Chyrowicz
147-150
Andrzej Szczeklik
151
Włodzimierz Galewicz
152-158
Jan Woleński
159-175
Ireneusz Ziemiński
176-187
Bohdan Chwedeńczuk
188-194
Ireneusz Ziemiński
195-197
Stanisław Judycki
198-215
Ireneusz Ziemiński
216-218
Wojciech Chudy
219-222
Ireneusz Ziemiński
223-225
Jacek Wojtysiak
226-254
Ireneusz Ziemiński
255-257
Marek Pepliński
258-269
Ireneusz Ziemiński
270-272

Polemics

Jacek Wojtysiak
279-282
W sprawie kwietniowej dyskusji
Wojciech Chudy
273-278

Editorials

Acknowledgements (in Polish)
 
283