The Problem of Possibility and Necessity in the Philosophy of Kierkegaard (in Polish)

Andrzej Słowikowski

About author

Andrzej Słowikowski, PhD
E-mail: aontia@o2.pl

Abstract


The article is an attempt to analyze the problem of possibility and necessity in the pseudonymous works of Kierkegaard. The basic assumption adopted in the text is that Kierkegaard’s oeuvre should be read holistically. That is why what is initially analyzed separately are the mutually excluding statements of Climacus from the Philosophical Fragments and Anti-Climacus from The Sickness Unto Death. Subsequently, the article demonstrates the way in which their main theses can be linked, in the process of interpretation, to form a philosophically concise approach to the eponymous problem.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. A. Clair, Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique de Kierkegaard, Vrin, Paris 1976.
 2. S. Kierkegaard, La maladie à la mort, [w:] S. Kiekregaard, OEuvres complètes, t. XVI, tłum. P.-H. Tisseau i E.-M. Jacquet-Tisseau, Éditions de l’Orante, Paris 1971.
 3. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1972.
 4. S. Kierkegaard, Albo-albo, tom II, tłum. K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1982.
 5. S. Kierkegaard, Okruch filozoficzne. Chwila, tłum. K. Toepltz, PWN, Warszawa 1988.
 6. S. Kierkegaard, Dziennik (wybór), tłum. A. Szwed, TN KUL, Lublin 2000.
 7. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tłum. A. Szwed, Antyk, Kęty 2000.
 8. S. Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, tłum. A. Szwed, Antyk, Kęty 2002.
 9. S. Kierkegaard, Johannes Climacus de omnibus dubitandum est, [w:] S. Kierkegaard, Pisma mniejsze (wybór), tłum. K. Toeplitz, A. Marszałek, Toruń 2007.
 10. S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, tłum. K. Toeplitz, Derewiecki, Kęty 2011.
 11. T. Kupś, Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej, wyd. UMK, Toruń 2004.
 12. A. Szwed, Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kierkegaarda, Antyk, Kęty 1999.
 13. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego objawienia, Derewiecki, Kęty 2011.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.49.2016.923

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/923
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/923/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/923/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.