Political Liberalism. Reason and Truth in Politics (in Polish)

Dorota Sepczyńska

About author

Dorota Sepczyńska, PhD
Institute of Philosophy
University od Warmia and Mazury in Olsztyn
St. Kurta Obitza 1
Pl-10-725 Olsztyn
E-mail: sep@uwm.edu.pl

Abstract


In this article I try to prove that John Rawls, in his lectures published in Political Liberalism and later works, recommended the independence of one’s world-view and politics, and that at the same time he allowed the existence of non-conflicting factual truths in politics. His reflections on the problem of truth in the political realm are closely related to his reflections on reason, not only the public one. Thus, the aim of this article is to present and analyze Rawls’ understanding of reason and the place and function of truth in politics.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. B. Ackerman, What is Neutral About Neutrality, „Ethics” (1/1) 1983.
 2. W. Ciszewski, A. Dyrda, Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody, „Diametros”(37) 2013.
 3. Truth and Democracy, J. Elkins, A. Norris (eds.), University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2012.
 4. Cambridge Companion to Rawls, S. Freeman (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 5. S. Freeman, Rawls, Routledge, Abingdon-New York 2007.
 6. S. Freeman, Przedmowa redaktora wydania amerykańskiego, [w:] J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, tłum. S. Szymański, WAiP, Warszawa 2010.
 7. J. Habermas, Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, J. Kloc-Konkołowicz, WN PWN, Warszawa 2009.
 8. M. Kuniński, Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria?, „Diametros” (26) 2010.
 9. J. Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures 1980, „Journal of Philosophy” (77/9) 1980.
 10. J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, „Philosophy and Public Affairs” (14/3) 1985.
 11. J. Rawls, The Idea of Public Reason Revisited’, „The University of Chicago Law Review” (64/3) 1997.
 12. J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, WN PWN, Warszawa 1998.
 13. J. Rawls, Burton Dreben: A Reminiscence, [w:] Future Pasts: Perspective on the Place of the Analytic Tradition in Twentieth-Century Philosophy, J. Floyd, S. Shieh (eds.), Oxford University Press, New York 2000.
 14. J. Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, E. Kelly (ed.), Harvard University Press, Cambridge 2001.
 15. J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, tłum. S. Szymański, WAiP, Warszawa 2010.
 16. J. Raz, Facing Diversity: The Case for Epistemic Abstinence, [w:] idem, Ethics in the Public Domain, Oxford University Press, Oxford 1994.
 17. D. Sepczyńska, John Rawls: polityka i prawda, [w:] Z filozofii współczesnej. O prawdzie, D. Sepczyńska, P. Wasyluk (red.), IF UWM, Olsztyn 2010.
 18. D. Sepczyńska, Filozofia tolerancji wobec filozofii: liberalizm polityczny Johna Rawlsa, [w:] Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, M.M. Bogusławski, T. Sieczkowski (red.), IF UWM, Olsztyn 2010.
 19. A. Szutta, Metoda refleksyjnej równowagi. Część I: prezentacja metody, „Diametros”(35) 2013.
 20. A. Szutta, Metoda refleksyjnej równowagi. Część II: zarzut błędnego koła i problem wiarygodności rozważnych sądów moralnych, „Diametros”(36) 2013.
 21. A. Szutta, Metoda refleksyjnej równowagi. Część III: problem niezgody moralnej, relatywizm i niedookreśloność metody, „Diametros”(37) 2013.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.48.2016.894

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/894
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/894/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/894/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.