Remarks on Barbara Tuchańska’s “Cultural Ontology” (in Polish)

Marek Rosiak

About author

Marek Rosiak, PhD.
Institute of Philosophy
Lodz University Łódź
ul. Kopcińskiego 16/18

E-mail: rosiak@uni.lodz.pl

Abstract


Remarks on Barbara Tuchańska’s  “Cultural Ontology”

 (B. Tuchańska, “Cultural Ontology: an Outline of Its Construction” (in Polish), Diametros – An Online Journal of Philosophy, no. 41 (2014),  B. Tuchańska, “Cultural Ontology: the Cultural Constitution of Being” (in Polish), Diametros – An Online Journal of Philosophy, no. 42 (2014))

Full Text:

PDF (In Polish)


References


  1. S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, red. przekł. polskiego J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
  2. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.
  3. T. Honderich (red.), Encyklopedia Filozofii, przeł. J. Łoziński, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998.
  4. E. Husserl, Idee czytej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii księga I, przeł. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1975, wyd. II.
  5. Powszechna Encyklopedia Filozofii t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.
  6. M. Rosiak, Eintopfgericht czyli epistemo-ontologiczna hermeneutyka socjo-historycznego całokształtu, „Lectiones et Acroases Philosophicae” VI (2) 2013, s. 291–309.
  7. B. Tuchańska, Dlaczego prawda?, Wyd. Poltext, Warszawa 2012.
  8. B. Tuchańska, Ontologia kulturowa: zarys konstrukcji, „Diametros” (41) 2014, s. 127–151.
  9. B. Tuchańska, Ontologia kulturowa: kulturowość bycia, „Diametros” (42) 2014, s. 262–289.
  10. K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, red. zbior., PWN, Warszawa 1965.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.43.2015.722

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/722
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/722/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/722/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.