Cultural Ontology: the Cultural Constitution of Being (in Polish)

Barbara Tuchańska

About author

Barbara Tuchańska, professor
Lodz University
Department of Philosophy
ul. Kopcińskiego 16/18
Pl-90-232 Łódź
e-mail: barbtu@filozof.uni.lodz.pl

Abstract


Constructing a cultural ontology I reject the primordiality of everydayness, presupposed by Heidegger, in order to reveal the cultural constitution of all ways of being, from everyday life to the most unusual activities of individuals and communities. The cultural constitution of being is displayed with the help of the idea that meanings, i.e., references, senses and values (that are a special type of senses), are structures of all ways of being. In the following exposition the cultural constitution of being is analyzed in its interrelations with the commonality of being, its temporality, and historicity.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. K. Allan, The Meaning of Culture. Moving the Postmodern Critique Forward, Praeger, Westport, Conn. 1998.
 2. H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000.
 3. Z. Bauman, Kultura jako praxis, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2012.
 4. E. Borowska, Problem metafizyki.Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 5. S.M. Campbell, The Early Heidegger’s Philosophy of Life. Facticity, Being, and Language, Fordham University Press, New York 2012.
 6. M. Eldred, Social Ontology: Recasting Political Philosophy through a Phenomenology of Whoness, Ontos Verlag, Frankfurt 2008.
 7. R. Frondizi, What Is Value: An Introduction to Axiology, tłum. S. Lipp, Open Cour Publ. Comp., La Salle, Ill. 1971.
 8. A. Giddens, Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, University of California Press, Berkeley 1979.
 9. M. Harris, Theories of Culture in Postmodern Times, Altamira Press, Walnut Creek, CA 1999.
 10. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.
 11. M. King, A Guide to Heidegger’s Being and Time, J. Llewelyn (red.), State University of New York Press, Albany 2001.
 12. B. Latour, The Pasteurization of France, tłum. A. Sheridan, J. Law, Harvard University Press Cambridge, Mass. 1988.
 13. J.E. McGuire, B. Tuchańska, Science Unfettered. A Philosophical Study in Sociohistorical Ontology, Ohio University Press, Athens, Ohio 2000.
 14. M. Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Harper&Row, New York 1964.
 15. B. Tuchańska, Problem realizmu w analityce jestestwa Martina Heideggera, [w:] Obrony realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej, B. Tuchańska, T. Sieczkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 91–107.
 16. B. Tuchańska, Historyczność nauki ujęta inaczej, [w:] Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu, E. Chmielecka, J. Jedlicki, A. Rychard (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 51–70.
 17. B. Tuchańska, Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i życiu codziennym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.42.2014.691

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/691
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/691/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/691/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.