Schelling’s Philosophy as the Inspiration for Heidegger’s Concept of Being (in Polish)

Ewa Opawska

About author

Ewa Opawska
Institute of Philosophy
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warsaw
Poland
e-mail: ewa.opawska@gmail.com

Abstract


In this article I examine the correlation between Schelling’s notion of nothingness and Heidegger’s concept of being. I argue that Heidegger’s concept of being, before his “turn”, has its origin in Schelling’s nothingness as it is presented in Weltalter. I identify Heidegger’s thinking as a critical continuation of Schelling’s idea limited by the Christian doctrine of God.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. B. Baran, Posłowie, [w:] O. Pöggler, Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 515–520.
 2. E. Borowska, Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 3. C. Bruaire, Schelling ou la quete du secret de l'etre, Editions Seghers, Paris 1970.
 4. K. Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800–1811, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 5. I.St. Fiut, Negacja i niebyt. Ujęcie systemowe Georga W .F. Hegla i Martina Heideggera, Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, Kraków 1997.
 6. J. Habermas, Absolut i historia, tłum. M. Pańkow, „Kronos” (1–2) 2009, s. 128–170.
 7. M. Heidegger, Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, tłum. B. Baran, J. Mizera, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
 8. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, KR, Warszawa 2000.
 9. M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 58–76.
 10. M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1989.
 11. M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Posłowie, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 48–58.
 12. M. Heidegger, Nietzsche, tłum. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner, C. Wodziński, PWN, Warszawa 1999.
 13. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2007.
 14. Heidegger 1977 – M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, tłum. M.J. Siemek, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 284–316.
 15. M. Heidegger, O istocie racji, tłum. J. Nawotniak, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 25–67.
 16. M. Heidegger, O istocie i pojęciu φύσις, tłum. J. Sidorek, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 265–319.
 17. M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Aletheia, Warszawa 2007.
 18. M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 27–48.
 19. K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
 20. S. Mulhall, Routledge philosophy guidebook to: Heidegger and „Being and Time”, Routledge, London, New York 2005.
 21. J. Piórczyński, Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.J. Schellin-ga, PWN, Warszawa 1999.
 22. O. Pöggler, Droga myślowa Martina Heideggera, tłum. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2002.
 23. W. Rymkiewicz, Komentarze tłumacza, [w:] F.W.J. Schelling, Światowieki, tłum. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 157–229.
 24. Rymkiewicz 2009 – W. Rymkiewicz, Baśń rozumu, „Kronos” (1–2) 2009, s. 5–16.
 25. W. Rymkiewicz, Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 26. W. Rymkiewicz, Filozof chaosu, [w:] F.W.J. Schelling, Światowieki, przeł. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. VII–XLIX.
 27. F.W.J. Schelling, Światowieki, tłum. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 28. J. Yorikawa, Dlaczego nie istnieje nicość? Konfrontacja filozofii Schellinga z rozumieniem nicości w filozofii japońskiej, tłum. K. Krzemieniowa, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” (IX) 1996, s. 105–110.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.42.2014.690

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/690
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/690/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/690/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.