Discrimination against gay marriages. A reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish)

Krzysztof Saja

About author

Krzysztof Saja, PhD
University of Szczecin
Department of Philosophy
ul. Krakowska 71-79
71-004 Szczecin
e-mail: krzysztof.saja@univ.szczecin.pl

Abstract


My paper is a reply to a note by Tomasz Sieczkowski “Discrimination nonetheless. A reply to Krzysztof Saja” [ICF Diametros (36) 2013], written as a reply to my paper “Discrimination against same-sex couples” [ICF Diametros (34) 2012]. The purpose of the paper is to refute Sieczkowski’s objections that rely on a wrong interpretation of the structure of my main argument. I will describe the proper structure of the reasoning that I offered in the first article and undermine Sieczkowski’s proposal to justify gay marriages by referring to values such as dignity, freedom and equality.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


  1. E. Brake, Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law, Oxford University Press 2012.
  2. C. Card, Against Marriage and Motherhood, „Hypatia” 11 (3) 1996, s. 1–23, dostępne: doi:10.1111/j.1527-2001.1996.tb01013.x.
  3. S.K. Homer, Against Marriage, „Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review” 29 1994, s. 505.
  4. M. Rutkowski, Płacenie podatków a równe traktowanie, Blog Naukowy Etyki Praktycznej, 11.06.2013, dostępne: http://etykapraktyczna.pl/wpis/ 2013/06/11/placenie-podatkow-a-rowne-traktowanie.
  5. K. Saja, O dyskryminacji par jednopłciowych, „Diametros” (34) 2012, s. 92–115.
  6. T. Scanlon, What We Owe to Each Other, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass. 1998.
  7. T. Sieczkowski, Jednak dyskryminacja. Odpowiedź Krzysztofowi Saji, „Diametros” (36) 2013, s. 166–180.
  8. P. Tomalski, Pary jednopłciowe: zakładanie rodzin, rodzicielstwo i rozwój dzieci, [w:] Tęczowe Rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, red. Monika Zima, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010, s. 23–32.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.37.2013.535

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/535
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/535/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/535/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.