„The »Sans« of the Pure Cut” – the end of interpretation or the end of life? (in Polish)

Bogna Choińska

About author

Bogna Choińska, PhD
Pomeranian Academy
Department of Philosophy
ul. Arciszewskiego 22 a
Pl- 76 – 200 Słupsk
e-mail: bchoinska@wp.pl

Abstract


In the article, I focus primarily on the issue of reading Kant`s aesthetic thought by Derrida. Kant turns out to be Derrida`s ally. It is due to the hostility of both thinkers towards hermeneutic ideas. Furthermore, some threads of Kant`s thought lead us to more fundamental similarities between Kant and Derrida. The aesthetic judgments of taste may be compared to the judgments of a deconstructivist interpretation. What is more, Kant`s views are related to the ethical and existential reflection characteristic of the late Derrida. Hence, Derrida`s controversial claim about the relation between Kant and Freud and Nietzsche can emerge.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. B. Banasiak, De interpretatione. Deleuze versus Derrida, „Nowa Krytyka” (13) 2002.
 2. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006.
 3. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.
 4. J. Caputo, Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida, ed. with a commentary by J. Caputo, New York 1997.
 5. J. Derrida, Deconstruction and the Other, [w:] R. Kearney, Dialog with Contemporary Continental Thinkers, Manchester 1984.
 6. J. Derrida, Kres człowieka, [w:] Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002.
 7. J. Derrida, Polityka przyjaźni, tłum. T. Zarębski, „Odra” (7-8) 2001.
 8. J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003.
 9. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego, tłum. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.
 10. J. Derrida, Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla, tłum. B. Banasiak, [w:] idem, Pismo filozofii, Kraków 1992.
 11. P. Dybel, Prawda sztuki, prawda w malarstwie. Uwagi na temat myśli o sztuce Jacquesa Derridy w jego książce „Prawda w malarstwie”, [w:] Prawda w malarstwie, red. K. Gliszczyński, Gdańsk 2011.
 12. P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków 2006.
 13. H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.
 14. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004.
 15. Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2001.
 16. M. Żelazny, Nietzsche. „Ten wielki wzgardziciel”, Toruń 2007.
 17. S. Żiżek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, tłum. A. Kropiwnicki, Wrocław 2006.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.37.2013.525

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/525
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/525/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/525/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.