Substantive logics of fiction. Part IV: Jacek Paśniczek’s logic of fiction (in Polish)

Jacek Gurczyński

About author

Jacek Gurczyński, PhD
Maria Curie-Sklodowska University
Department of Philosophy
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4
Pl-20-031 Lublin
e-mail: jgurczyn@gmail.com

Abstract


This paper presents Jacek Paśniczek’s Meinongian logic of fiction. First, it discusses the syntactical and semantical requirements for the logic of fiction. This system is a modification of classical logic and in its basic version is a first order calculus with a proof of completeness. It allows the apprehension of features characteristic of fictional objects – ontological incompleteness and a double structure of predication. Since there is a distinction between predicational and propositional negation in the system, it can also apprehend inconsistent objects. Not only does it make it possible to discuss the phenomenon of fiction within fiction, but also to avoid Clark’s paradox. Paśniczek’s system is one of the best and most adequate logics of fiction.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. D. Jacquette, J. Paśniczek. The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic, “The Journal of Symbolic Logic” (4) 1999, s. 1847-1849.
 2. W. Krysztofiak, Recenzja z książki J. Paśniczka, Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, bytu i fikcji, „Ruch Filozoficzny” (49) 1992, s. 63-64.
 3. J. Paśniczek, Logika fikcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1984.
 4. J. Paśniczek, Struktura ontologiczna przedmiotów nieistniejących: Meinong a Ingarden, „Studia Filozoficzne” (4) 1984, s. 27-41.
 5. J. Paśniczek, O przedmiotach nieistniejących, „Studia Filozoficzne” (4) 1984, s. 207-211.
 6. J. Paśniczek, O przedmiotach sprzecznych, „Studia Filozoficzne” (7) 1984, s. 52-57.
 7. J. Paśniczek, Czy sprzeczność może być racjonalna?, [w:] Czy sprzeczność może być racjonalna, red. K. Jodkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 193-208.
 8. J. Paśniczek, Dwie teorie intencjonalności. Przyczynek do właściwego zrozumienia koncepcji intencjonalności Husserla, „Studia Filozoficzne” (1) 1987, s. 19-32.
 9. J. Paśniczek, Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, bytu i fikcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988.
 10. J. Paśniczek, Niestandardowe światy możliwe, [w:] Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, red. M. Omyła, Warszawa 1991, s. 47-52.
 11. J. Paśniczek, Problemy logiki fikcji, [w:] Język, znaczenie, rozumienie, relatywizm, red. Z. Muszyński, Warszawa 1991, s. 171-184.
 12. J. Paśniczek, Przedmioty fikcyjne a światy fikcyjne, [w:] Ontologia fikcji, red. J. Paśnieczek, Warszawa 1991, s. 153-160.
 13. J. Paśniczek, The Meinongian Logic vs. The Classical Logic, [w:] Theories of Objects: Meinong and Twardowski, red. J. Paśniczek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 105-112.
 14. J. Paśniczek, Meinong's Ontology vs. Leśniewski's Ontology (Toward a Meinongian calculus of names), “Axiomates” (1-2) 1993.
 15. J. Paśniczek, The Simplest Meinongian Logic, “Logique & Analyse”, (143-144) 1993, s. 329-342.
 16. J. Paśniczek, Non-standard Possible Worlds, Generalised Quantifiers, and Modal Logic, [w:] Philosophical Logic in Poland, red. J. Woleński, Kluwer Academic Publishers 1994, s. 187-198.
 17. J. Paśniczek, Ways of Reference to Meinongian Objects. Ontological Commitments of Meinongian Theories, “Logic and Logical Philosophy” (2) 1994, s. 69-86.
 18. J. Paśniczek, Are Contradictions Still Lurking in Meinongian Theories of Objects?, „Grazer Philosophische Studien” (50) 1995, s. 293-303.
 19. J. Paśniczek, The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic, Kluwer Academic Publishers, 1999.
 20. J. Paśniczek, Putting Names and Quantifiers Into the Same Category in First-Order Logic, “Uppsala Prints and Reprints in Philosophy” (3) 1999, s. 1-19.
 21. J. Paśniczek, The Logic of Non-Standard Possible Worlds, “Uppsala Prints and Reprints in Philosophy” (2) 1999, s. 1-15.
 22. Scheffler – U. Scheffler, J. Paśniczek. The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic, (tekst niepublikowany).

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.36.2013.520

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/520
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/520/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/520/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.