Preimplantation genetic diagnosis in the light of the „Statement” of the Bioethics Committee (in Polish)

Olga Dryla

About author

Olga Dryla, PhD
Jagiellonian University
Department of Philosophy
ul. Grodzka 52
Pl-31-044 Kraków
e-mail: olga.dryla@uj.edu.pl

Abstract


Preimplantation genetic diagnosis in the light of the Statement of the Bioethics Committee The article is a follow-up to an online debate On Preimplantation Diagnosis, carried out in October and November 2012 on the website of the Polish Bioethics Society. The point of departure for the debate was furnished by a document entitled The Statement of the Bioethics Committee of the Presidium of the Polish Academy of Sciences no. 2/2012, issued on the 8th of June 2012, on Preimplantation Genetic Diagnosis and dissenting opinions reported by several members of the committee. The author refers to the issues in the debate that focus on the internal consistency of the text of the Statement and the possibility of legitimately justifying the list of recommendations contained in it and pointing to the permissible and impermissible ways of accommodating the possibilities offered by preimplantation genetic diagnosis.

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. B. Chyrowicz, „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”. Zdanie odrębne – uzasadnienie, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/chyrowicz_preimplantacja2_1.pdf.
 2. L. Copelovitch, B.S. Kaplan, Is genetic testing of healthy presymptomatic children with possible Alport syndrome ethical?, „Pediatr. Nephrol.” (21) 2006, s. 455–456.
 3. R.E. Duncan, Predictive genetic testing in young people: When is it appropriate?, „J. Paediatr. Child Health” (40) 2004, s. 593–595.
 4. Predictive genetic testing in young people for adult-onset conditions: Where is the empirical evidence?, „Clinical Genetics” (69) 2006, s. 8–16.
 5. W. Galewicz, Uzasadnienie głosu przeciwko przyjęciu uchwały „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej” (Zdanie odrębne), dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_preimplantacja2_1.pdf.
 6. R. M. Green, Autonomia rodziców a obowiązek niewyrządzania genetycznej szkody swoim dzieciom, tłum. O. Dryla, [w:] W. Galewicz (red.), Początki ludzkiego życia. Antologia bioetyki, t. 2, Kraków 2010, s. 371–397.
 7. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.
 8. Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej, dostępne na: http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/stanowisk%20kb%20nr%202- 2012.pdf.
 9. M. Michałowska, J. Turek, Czy jest coś złego w diagnostyce preimplantacyjnej? Głos w dyskusji wokół „Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/michalowska_turek_preimplantacja_2.pdf.
 10. A. Paszewski, „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”. Zdanie odrębne – uzasadnienie, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/paszewski_preimplantacja2_1.pdf.
 11. R. Rhodes, Why Test Children for Adult-Onset Genetic Diseases?, „The Mount Sinai Journal of Medicine” (73) 2006, s. 609–616.
 12. K. Szewczyk, Głos w dyskusji wokół „Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej” z uwzględnieniem zdań odrębnych jego członków, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/ szewczyk_preimplantacja2_1.pdf.
 13. T. Tołłoczko, „Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej”. Zdanie odrębne – uzasadnienie, dostępne na: http://www.ptb.org.pl/pdf/tolloczko_preimplantacja2_1.pdf.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.34.2012.502

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/502
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/502/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/502/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.