Kim są potrzebujący pomocy?

Paweł Łuków

O autorze

Paweł Łuków, dr hab. profesor w Instytucie Filozofii UW, adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Abstrakt


Standardowe ujęcie obowiązku pomagania potrzebującym zachęca do aprobaty dla odmawiania pomocy tym, o których wiadomo, że znajdują się w nieszczęściu i że ich sytuacji można zaradzić. Tej konsekwencji podejścia standardowego pozwala uniknąć Kanta pojęcie obowiązku dobroczynności. Z kantowskiego punktu widzenia pomocy nie należy traktować ani jako wypływającej z dostrzegania przygodnych różnic między tymi, którzy są skłonni do pomocy a potrzebującymi, ani jako jednorazowej odpowiedzi na zło, ani też jako aktu graniczącego z bohaterstwem. Pomoc jest tu postrzegana jako element dążenia do jednego z celów, które są zarazem obowiązkami, tj. jako dbałość o cudze szczęście, która jest zarazem samodoskonaleniem moralnym działającego. Pomaganie jest przejawem trwałej gotowości świadczenia na rzecz innych wypływającej z dostrzegania i doceniania wspólnej im z pomagającym słabości, ograniczenia i niesamowystarczalności właściwych wszystkim ludziom.

Pełny tekst:

PDF


Bibliografia


  1. G. Hardin, Lifeboat Ethics: The Case against Helping the Poor, ”Psychology Today” (8) 1974: 38-43, 123-126.
  2. F.M. Kamm, Does Distance Matter Morally to the Duty to Rescue?, “Law and Philosophy” 19 (6) 2000: 655-681.
  3. I. Kant, Kants gesammelte Schriften: herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin, Walter de Gruyter 1902.
  4. I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, przeł. W. Galewicz, Kęty, Wydawnictwo Antyk 2005.
  5. P. Singer, Famine, Affluence, and Morality, “Philosophy and Public Affairs” (1) 1972: 229-243.
  6. S. Wolf, Moral Saints, “The Journal of Philosophy” 79 (8) 1982: 419-439.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.26.2010.419

Linki do artykułu:

Domyślny URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/419
URL abstraktu po polsku: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/419/pl
URL abstraktu po angielsku: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/419/en

Udostępnij:


Wszystkie teksty z czasopisma dostępne są na licencji Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).