Teologia postmodernistyczna jako szansa dla religii chrześcijańskiej

Michał Zawadzki

About author

Michał Zawadzki, doktorant na pierwszym roku studiów w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Krakowie (UJ). Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Magister socjologii (UMK w Toruniu w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), student filozofii (UMK w ramach MISHu).

Abstract


Recenzja książki: Marcin Jaranowski, Transcendencja jako ocalenie. Søren Kierkegaard a problem teologii postmodernistycznej, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2007.

Full Text:

PDF (In Polish)


DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.15.2008.296

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/296
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/296/pl

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.