A jednak wymierają. Odpowiedź Pawłowi Garbaczowi

Mateusz Klinowski

Abstract


Tekst jest odpowiedzią autora na polemikę dotyczącą jego artykułu Możliwe zdarzenia w branching-time (3 nr Diametros), sformułowaną przez Pawła Grabarza w tekście O wymieraniu możliwości w teorii czasu rozgałęzionego (6 nr Diametros).

Full Text:

PDF (In Polish)


References


  1. P. Garbacz, O wymieraniu moliwoci w teorii czasu rozgałzionego, „Diametros” (6) 2005, s. 255-264.
  2. M. Klinowski, Moliwe zdarzenia w branching-time, „Diametros” (3) 2005, s. 1-26.
  3. T. Müller, Branching space-time, modal logic and the counterfactual conditional, w: Non-locality and modality, red. T. Placek i J. Butterfield, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002, s. 273-291.
  4. M. Xu, Causation in branching time (I): transitions, events and causes, „Synthese” (112), 1997, s. 137-192.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.7.2006.217

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/217
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/217/pl

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.