Contribution to the discussion: Man as a subject from a psychological perspective

Wiesława Sotwin

Abstract


A voice in the discussion: Man as a subject of behavior from a psychological perspective

Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. A. Adler, Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
 2. G.W. Allport, Osobowość i religia, IW PAX, Warszawa 1988.
 3. A. Bandura, Self-Efficacy Mechanism in Human Agency, „American Psychologist” (37/2) 1982, s. 122-147.
 4. J. Beckmann, Intrusive Thoughts, Rumination, and Incomplete Intentions, w: Personal Control in Action. Cognitive and Motivational Mechanisms, red. M. Kofta, G. Weary i G. Sedek, Plenum Press, New York and London 1998, s. 259-278.
 5. W.H. Calvin, Jak myśli mózg. Ewolucja w okamgnieniu, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1997.
 6. F. Crick, Zdumiewająca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 7. A.R. Damasio, Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
 8. D.C. Denett, Natura umysłów, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1997.
 9. G.M. Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
 10. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1993.
 11. P.M. Gollwitzer, The volitional benefits of planning, w: The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior, red. P.M. Gollwitzer i J.A. Bargh, Guilford Press, New York 1996, s. 287-312.
 12. J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996. Kuhl [1995] – J. Kuhl, A theory of action versus state orientation, w: Volition and personality, red. J. Kuhl i J. Beckmann, Hogrefe and Huber, Seattle 1995, s. 47-59.
 13. G. Lakoff i M. Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, Basic Books, New York 1999.
 14. K. R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 15. J. Reykowski, Podmiotowość – szkic problematyki, w: Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski i R. Cichocki, Wyd. Nakom, Poznań 1989, s. 199-212.
 16. C. Rogers, Uczyć się, jak być wolnym, w: Przełom w psychologii, red. K. Jankowski, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 289-302.
 17. J.B. Rotter, J.E. Chance i E.J. Phares, Applications of a Social Learning Theory of Personality, Holt, Reinehart & Winston, Inc., New York 1972.
 18. J.R. Searle, Umysł na nowo odkryty, PIW, Warszawa 1999.
 19. M.E.P. Seligman, Helplessness: On Depression, Development and Death, Freeman, San Francisco 1975.
 20. B.F. Skinner, Poza wolnością i godnością, PIW, Warszawa 1978.
 21. W. Sotwin, Czy w psychologii empirycznej jest miejsce dla wolnej woli?, „Czasopismo Psychologiczne” (8/1) 2002, s. 21-38.
 22. W. Sotwin, Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm-pryncypializm, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.
 23. W. Sotwin, Ucieleśnianie umysłu czyli przezwyciężanie kartezjańskiego dualizmu, w: Ideały nauki i konflikty wartości, red. E. Chmielecka, J. Jedlicki i A. Rychard, Wydawnictwo IFiS, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS, Warszawa 2005, s. 103-120.
 24. W. Sotwin, Wola czyli porządkowanie dynamiki ucieleśnionego umysłu, referat wygłoszony w Instytucie Psychologii PAN w dn. 24 XI 2005 r.
 25. I. Stewart, Czy Bóg gra w kości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 26. M. Tempczyk, Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998.
 27. E.B. Titchener, Początki psychiologji, Wyd. M. Arcta w Warszawie, Poznań-Lwów-Lublin-Łódź-Wilno 1921.
 28. G. Weisbuch, Complex systems dynamics. An introduction to automata networks, Addison-Wesley Publishing Company, Redwood City, California 1991.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.7.2006.209

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/209
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/209/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/209/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.