Rationing medical services – an economist’s perspective

Katarzyna Kowalska

Abstract


A voice in the debate: Medicine and finances. The moral issue of economic rationing in health care

Full Text:

PDF (In Polish)


References


  1. K. J. Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, „American Economic Review” (53) 1963. Wyd. polskie: Lecznictwo z punktu widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu, w: K. J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
  2. Reasonable rationing. International Experience of Priority Setting in Health Care, red. Ch. Ham, G. Robert, Open University Press, Maidenhead-Philadelphia 2003.
  3. J. Kornai, K. Eggleston, Welfare, Choice and Solidarity in Transition. Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
  4. A. Maynard, Rationing health care: an exploration, „Health Policy” (49) 1999.
  5. T. McGuire, Physician agency, w: Handbook of Health Economics, red. A. J. Culyer, J. P. Newhouse, vol. 1A, Elsevier, Amsterdam 2000.
  6. G. Mooney, Key Issues in Health Economics, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf 1995.
  7. K. Tymowska, Opieka zdrowotna, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jako życia Polaków, red. J. Czapiski, T. Panek, Wysza Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2004.
  8. Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szansa przezwyciężenia kryzysu, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/szwsoz_220304.pdf (URL z dnia 24 marca 2004).

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.5.2005.156

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/156
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/156/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/156/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.