Medicine and finances

Janina Suchorzewska

Abstract


A voice in the debate: Medicine and finances. The moral issue of economic rationing in health care

Full Text:

PDF (In Polish)


References


  1. R. M. Arnold, J. Kellum, Moral justifications for surrogate decision making in the intensive care unit. Implication and limitations, „Critical Care Medicine” (31/5) 2003.
  2. M. Fisher, Ethical issues in the intensive care unit, „Current Opinion in Critical Care” (10) 2004.
  3. J. L Kurkowski., Medycyna problemy i interesy, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998.
  4. J. Leowski, Polityka zdrowotna – dylematy i wyzwania reformy ochrony zdrowia w Polsce i na wiecie, „Prawo i medycyna” (1/2) 1999.
  5. J. Lis, Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia – ograniczenie kosztów czy zwiększenie opłacalności, „Problemy zarządzania” (4) 2004.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.5.2005.151

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/151
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/151/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/151/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.