Brain Death - Are We Changing the Concept of the Human Being? (in Polish)

Jacek Meller

About author

Jacek Meller, PhD
Cardinal Stefan Wyszyński University
Faculty of Christian Philosophy
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23
Pl-01-938 Warszawa

E-mail: jameller@poczta.onet.pl

Abstract


Review of the book: Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.


Full Text:

PDF (In Polish)


References


  1. Aszczyk P. (2017), Współczesny dyskurs wokół śmierci, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G. Hołób, P. Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  2. Biesaga T. (2017), Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci?, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G. Hołób, P. Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  3. Gałecki S. (2017), Kontrowersje ontologiczne wokół kryterium śmierci mózgowej, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G. Hołób, P. Duchliński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  4. Hołub G. (2017), Śmierć człowieka a śmierć osoby, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje
  5. o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G Hołób, P. Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  6. Hołub G., Duchliński P. (red.) (2017), Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  7. Larrivee D. (2017), Reconfiguring the Neural Paradigm: Embodied Cognition, Brain Failure, and the Somatic Integrity Thesis, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G. Hołób, P. Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  8. Mazur P.S. (2017), Kres życia a cel życia ludzkiego, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G. Hołób, P. Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  9. Pawlikowski J. (2017), Śmierć człowieka z perspektywy biologiczno-medycznej w kontekście dyskusji wokół kryteriów śmierci mózgu, [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, G. Hołób, P. Duchliński (red.), Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.1212

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1212
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1212/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1212/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.