Noema as Sense. The Problem of the Object of Consciousness in Husserl’s Transcendental Idealism (in Polish)

Marek Rosiak

About author

Marek Rosiak, PhD.,
Institute of Philosophy, Lodz University,
Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18,

E-mail: rosiak@uni.lodz.pl

Abstract


The paper develops the argument presented in my earlier article, Intentional Reference and Its Object in Husserl’s Transcendental Idealism (Diametros 50). It contains further considerations on the proper understanding of Husserl’s notion of noema. My aim is not only to present an interpretation of Husserl’s text, but primarily to understand what constitutes an intentional reference of an act of consciousness. I agree with some of Husserl’s claims in Ideas, Book I, that noema, sense and intentional object are basically the same. This standpoint implies, however, a drastic reinterpretation of the notion of an object.  I refer to Ingarden’s conception of a purely intentional object to show the difficulties connected with regarding noema as an object separate from consciousness but still existentially dependent on it. Analyzing Husserlian notion of a noematic core I emphasize the relevance of universals for Husserl’s theory of consciousness.


Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. Chrudzimski A. (2014), Intencjonalność z fenomenologicznego punktu widzenia, [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, t. I , T. Płotka (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa: 297–344.
 2. Husserl E. (1975), Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. I, przeł. D. Gierulanka, wyd. II, PWN, Warszawa.
 3. Ingarden R. (1987), Spór o istnienie świata, t. II, cz. 1, red. D. Gierulanka, wyd. 3, PWN, Warszawa.
 4. Nowak A., Sosnowski L. (2001), Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, TAiWPN Universitas, Kraków.
 5. Rosiak M. (2003), Spór o substancjalizm. Studia z ontologii Ingardena i metafizyki Whiteheada, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 6. Rosiak M. (2009), W sprawie (nie)istnienia przedmiotu czysto intencjonalnego, „Filozofia Nauki” 17 (1): 13–22.
 7. Rosiak M. (2011), Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych, TAiWPN Universitas, Kraków.
 8. Rosiak M. (2011), Ingardenowska koncepcja przedmiotu czysto intencjonalnego a spór realizm-idealizm, [w:] W kręgu myśli Romana Ingardena, red. A. Węgrzecki, WAM, Kraków: 42–60.
 9. Rosiak M. (2014), Gender w oczach (fal)logocentryka, „Lectiones & Acroases Philosophicae” 7 (1): 335–355.
 10. Rosiak M. (2016), Odniesienie intencjonalne i jego przedmiot w świetle Husserlowskiego idealizmu transcendentalnego, „Diametros” (50): 25–42.
 11. Rosiak M. (2016), „Gender Trouble” Judith Butler w świetle logiki i metodologii – analiza głównych założeń i ich konsekwencji z dodaniem uwag o wadach doktryny gender, [w:] Gender spojrzenie krytyczne, J. Jagiełło, D. Oko (red.), Wydawnictwo Jedność, Kielce: 125–156.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.52.2017.1062

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1062
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1062/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1062/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.