Solidarity, Equality and the Problem of Private Health Insurance (in Polish)

Aleksandra Głos

About author

Aleksandra Głos
Jagiellonian University
Department of Philosophy
ul. Grodzka 52
Pl-31-044 Kraków

E-mail: aleksandra.glos@uj.edu.pl

Abstract


Private health insurance is a domain of mutually conflicting models of healthcare systems. Most European healthcare systems are built upon the principles of solidarity and equality, and are provided by public entities. But the private health insurance market can threaten these values, limiting solidarity, equality and universality for the sake of cost effectiveness, consumer choice and market competition. The aim of this article is to analyse these risks and present mechanisms for their mitigation, which would allow the construction of effective and socially acceptable models, or private-public partnerships, in this domain.


Full Text:

PDF (In Polish)


References


 1. A. Björnberg, EuroHealth Consumer Index 2015, Health Consumer Pow-erhouse 2015.
 2. M. Borda, Wybrane aspekty funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” (2) 2011, s. 96–105.
 3. A. Buchanan, Justice and charity, „Ethics” (97/3) 1987, s. 558–575.
 4. F. Colombo, N. Tapay, Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems, OECD Health Working Papers 2004, OECD Publishing, Paryż 2015.
 5. R. Crisp, Equality, Priority, and Compassion, „Ethics” (11/3) 2003, s. 745–763.
 6. N. Daniels, Justice, Health and Health Care, Harvard University, URL= https://www.hsph.harvard.edu/benchmark/ndaniels/pdf/justice_health.pdf.
 7. Justice and Justification: Reflective Equilibrium in Theory and Practice, Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge, NY 1996.
 8. R. Faden, M. Powers, Social Justice, Oxford University Press, Oxford 2008.
 9. H. Frankfurt, Equality as a Moral Ideal, „Ethics” (98/1) 1987, s. 21–43.
 10. C. Fourie, Sufficiency of Capabilities, Social Equality, and Two-Tiered Health Care Systems, [w:] C. Fourie, A. Rid, What is Enough? Sufficiency, Justice and Health, Oxford University Press, Oxford 2016.
 11. W. Galewicz, Spór o zasady alokacji zasobów zdrowotnych, [w:] W. Galewicz (red.), Sprawiedliwość w medycynie, Universitas, Kraków 2015.
 12. S. Golinowska et al., Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska, WHO/OECD 2012.
 13. D. Green, B. Irvine, Healthcare Systems: Germany, Civitas, Londyn 2013.
 14. I. Jurkiewicz-Świętek, Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” (10 B) 2012, s. 156–170.
 15. J. Kornai, Solidarność w procesie transformacji, tłum. M. Awdziej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
 16. B.J. Krohmal, Tiers Without Tears: The Ethics of a Two-Tiered Health Care System, [w:] B. The Oxford Handbook of Bioethics, Steinbock (red.), Oxford University Press, Oxford 2007, s. 175–189.
 17. D.E. Lach, Zasada równego dostępu do opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 18. K. Łanda, Koszyk świadczeń gwarantowanych a ubezpieczenia zdrowotne, [w:] Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń, Adamski et al. (red.), CEESTAHC, Kraków/Warszawa, s. 115–137.
 19. M. Matczak, P. Pawłowski, Ramy prawne funkcjonowania koszyka świadczeń gwarantowanych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, [w:] Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń, Adamski et al. (red.), CEESTAHC, Kraków/Warszawa, s. 89–115.
 20. H. Maarse, Dutch health care reform at the crossroads, The Hastings Centre 2011, URL = http://healthcarecostmonitor.thehastingscenter.org/hansmaarse/dutch-health-reform-atacrossroads/#ixzz2H1mo54qQ.
 21. R. ter Meulen, How decent is a decent minimum of health care?, „Journal of Medical Philosophy” (36/6) 2011, s. 612–623.
 22. M. Neuman et al., The impact of financial incentives on physician empathy: A study from the perspective of patients with private and statutory health insur-ance, „Patient Education and Counseling” (84/2) 2011, s. 208–216.
 23. Fiscal Sustainability of Health Systems Bridging Health and Finance Perspectives, OECD Publishing, Paryż 2015.
 24. J. Owoc, Ubezpieczenia zdrowotne – szanse i zagrożenia, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2) 2009, s. 102–107.
 25. D. Parfit, Equality and Priority, „Ratio” (10/3) 1997, s. 202–221.
 26. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2011.
 27. Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2013.
 28. R.D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1994.
 29. B. Samoliński (red.), Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 30. C. Sowada, Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 31. S. Venkatapuram, Health Justice, Polity Press, Cambridge 2011.
 32. W. Załuski, O egalitaryzmie ekonomicznym, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” (1) 2016, s. 6–30.

DOI:

http://dx.doi.org/10.13153/diam.51.2017.1030

Article links:

Default URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1030
Polish abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1030/pl
English abstract URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/1030/en

Share:


All works are licensed under a Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.